Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Gospodarowanie Odpadami

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2023 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2022 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2021 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2020 ROK

UZUPEŁNIENIE DO ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2019 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w UM w Brzesku pok. nr 7 i 18 tel. 14 6865173, 14 6865175 lub 14  6865172.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne / deklaracja obowiązująca od kwietnia 2022 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych / deklaracja obowiązująca od kwietnia 2022 roku

WZÓR - deklaracja odpady.pdf

Deklaracja ePUAP

------------------------------------------------------------------

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w naszej gminie zajmuje się firma Brzeskie Zakłady Komunalne Sp z o.o. z/s Brzesko ul. Słowackiego 1.

Odpady segregowane: plastik, szkło, makulatura odbierane są 1 x w miesiącu, pozostałe odpady których nie wysegregujemy (tzw. zmieszane - balast) odbierane są 2 x w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. 

HARMONOGRAMY ODBIORU

------------------------------------------------------------------

Nowy System Gospodarowania Odpadami

------------------------------------------------------------------

DOBRE PRAKTYKI W EUROPIE - Tarnowski Organizator Komunalny


Odpady tworzyw są zbyt cenne, by je marnować. To wartościowy surowiec do recyklingu, a przed nami wyznaczone wysokie cele recyklingu opakowań tworzyw sztucznych i zawartości recyklatu w nowych wyrobach, o których mówi się w najnowszych propozycjach legislacyjnych.