Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

2009-2010

Uchwały z dn. 29.12.10

Uchwała nr IV (12) 2010 w sprawie przyjęcia planu pracy RM
Uchwała nr IV (13) 2010 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr IV (14) 2010 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku
Uchwała nr IV (15) 2010 w sprawie reprezentowania gminy w zgromadzeniu ZKds.WiK
Uchwała nr IV (16) 2010 w sprawie wnoszenia udziałów do ZKds.WiK
Uchwała nr IV (17) 2010 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Uchwała nr IV (18) 2010 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwała nr IV (19) 2010 w sprawie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwały z dn. 15.12.10

Uchwała nr III (3) 2010 w sprawie wynagrodzenia burmistrza
Uchwała nr III (4) 2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała nr III (5) 2010 w sprawie zmiany uchwały o obligacjach
Uchwała nr III (6) 2010 w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku
Uchwała nr III (7) 2010 w sprawie komisji stałych
Uchwała nr III (8) 2010 w sprawie składu komisji stałych
Uchwała nr III (9) 2010 w sprawie przewodniczących komisji stałych
Uchwała nr III (10) 2010 w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Uchwała nr III (11) 2010 w sprawie powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej

Uchwały z dn. 01.12.10

Uchwała nr I (1) 2010 w sprawie wyboru przewodniczącego RM
Uchwała nr I (2) 2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących RM

Uchwały z dn. 27.10.10

Uchwała nr LXII (417) 2010 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr LXII (418) 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2008
Uchwała nr LXII (419) 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr LX/410/2010
Uchwała nr LXII (420) 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr LX/409/2010
Uchwała nr LXII (421) 2010 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Uchwała nr LXII (422) 2010 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"
Uchwała nr LXII (423) 2010 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"
Uchwała nr LXII (424) 2010 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"
Uchwała nr LXII (425) 2010 w sprawie zmiany Statutu MOPS w Brzesku
Uchwała nr LXII (426) 2010 w sprawie wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
Uchwała nr LXII (427) 2010 w sprawie wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
Uchwała nr LXII (428) 2010 w sprawie usuwania azbestu
Uchwała nr LXII (429) 2010 w sprawie nazw ulic w Buczu
Uchwała nr LXII (430) 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr LV/386/2010
Uchwała nr LXII (431) 2010 w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza

Uchwały z dn. 01.10.10

Uchwała nr LXI (416) 2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Uchwały z dn. 08.09.10

Uchwała nr LX (403) 2010 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr LX (404) 2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwała nr LX (405) 2010 w sprawie ulg
Uchwała nr LX (406) 2010w sprawie wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
Uchwała nr LX (407) 2010w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr LX (408) 2010 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr LX (409) 2010 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr LX (410) 2010 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
Uchwała nr LX (411) 2010 w sprawie nadania imienia PSP w Buczu
Uchwała nr LX (412) 2010 w sprawie stałych obwodów głosowania
Uchwała nr LX (413) 2010 w sprawie nadania statutów dla osiedli
Uchwała nr LX (414) 2010 w sprawie statutów dla osiedli
Uchwała nr LX (415) 2010 w sprawie rozwiązania SPiG

Uchwały z dn. 30.06.10

Uchwała nr LVIII (394) 2010 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr LVIII (395) 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr LVIII (396) 2010 w sprawie trybu prac nad budżetem
Uchwała nr LVIII (397) 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Uchwała nr LVIII (398) 2010 w sprawie pomników przyrody
Uchwała nr LVIII (399) 2010 w sprawie  planu zagospodarowania przestrzennego - Mokrzyska
Uchwała nr LVIII (400) 2010 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego - Słotwina
Uchwała nr LVIII (401) 2010 w sprawie parkingów
Uchwała nr LVIII (402) 2010 w sprawie skargi

Uchwały z dn. 27.05.10

Uchwała nr LVI (389) 2010 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr LVI (390) 2010 w sprawie sprawozdania finansowego PiMBP
Uchwała nr LVI (391) 2010 w sprawie sprawozdania finansowego MOK
Uchwała nr LVI (392) 2010 w sprawie nadania imienia SP nr 2 w Jadownikach
Uchwała nr LVI (393) 2010 w sprawie udzielenia pomocy gm. Szczurowa

Uchwały z dn. 28.04.10

Uchwała nr LV (383) 2010 w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Uchwała nr LV (384) 2010 w sprawie obligacji komunalnych
Uchwała nr LV (385) 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/205/2008
Uchwała nr LV (386) 2010 w sprawie potrzeb mieszkaniowych
Uchwała nr LV (387) 2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Uchwała nr LV (388) 2010 w sprawie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010

Uchwały z dn. 31.03.10

Uchwała nr LIV (374) 2010 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr LIV (375) 2010 w sprawie ulgowych opłat MPK
Uchwała nr LIV (376) 2010 w sprawie stref MPK
Uchwała nr LIV (377) 2010 w sprawie dróg gminnych
Uchwała nr LIV (378) 2010 w sprawie nadania nazwy drodze - Kryształowa
Uchwała nr LIV (379) 2010 w sprawie nadania nazwy drodze - Perłowa
Uchwała nr LIV (380) 2010 w sprawie nadania nazwy drodze - Aleja Solidarności
Uchwała nr LIV (381) 2010 w sprawie  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Uchwała nr LIV (382) 2010 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Borzęcińsko- Radłowska

Uchwały z dn. 03.03.10

Uchwała nr LIII (371) 2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.
Uchwała nr LIII (372) 2010 w sprawie funduszy sołeckich
Uchwała nr LIII (373) 2010 w sprawie udziałów RPWiK

Uchwały z dn. 27.01.10

Uchwała nr LI (362) 2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.
Uchwała nr LI (363) 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2008
Uchwała nr LI (364) 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Uchwała nr LI (365) 2010 w sprawie ustalenia granic obwodu szkół
Uchwała nr LI (366) 2010 w sprawie planów pracy komisji RM
Uchwała nr LI (367) 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/195/2008
Uchwała nr LI (368) 2010 w sprawie nadanie imienia Stanisława Migdała
Uchwała nr LI (369) 2010 w sprawie skargi na dyrektora MOPS
Uchwała nr LI (370) 2010 w sprawie nadania imienia nowo budowanemu Regionalnemu Centrum

Uchwały z dn. 30.12.09

Uchwała nr L (352) 2009 w sprawie budżetu
Uchwała nr L (353) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr L (354) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała nr L (355) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała nr L (356) 2009 w sprawie emisji obligacji
Uchwała nr L (357) 2009 w sprawie Patrona Miasta
Uchwała nr L (358) 2009 w sprawie planu pracy RM
Uchwała nr L (359) 2009 w sprawie planu Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr L (360) 2009 w sprawie powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy
Uchwała nr L (361) 2009 w sprawie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy

Uchwały z dn. 25.11.09

Uchwała nr XLIX (340) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XLIX (341) 2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Uchwała nr XLIX (342) 2009 w sprawie wysokości podatku
Uchwała nr XLIX (343) 2009 w sprawie wysokości podatku
Uchwała nr XLIX (344) 2009 w sprawie wzorów formularzy podatkowych
Uchwała nr XLIX (345) 2009 w sprawie wyznaczenia inkasenta
Uchwała nr XLIX (346) 2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała nr XLIX (347) 2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała nr XLIX (348) 2009 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi
Uchwała nr XLIX (349) 2009 w sprawie nadania nazw ulic w Wokowicach
Uchwała nr XLIX (350) 2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała nr XLIX (351) 2009 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwały z dn. 28.10.09

Uchwała nr XLVII (338) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XLVII (339) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwały z dn. 07.10.09

Uchwała nr XLVI (326) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XLVI (327) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XLVI (328) 2009 w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko
Uchwała nr XLVI (329) 2009 w sprawie zmian w Statucie BOSiR
Uchwała nr XLVI (330) 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska
Uchwała nr XLVI (331) 2009 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
Uchwała nr XLVI (332) 2009 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu
Uchwała nr XLVI (333) 2009 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Uchwała nr XLVI (334) 2009 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw
Uchwała nr XLVI (335) 2009 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLVI (336) 2009 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLVI (337) 2009 w sprawie nadania tytułu honorowego

Uchwały z dn. 26.08.09

Uchwała nr XLV (317) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XLV (318) 2009 w sprawie emisji obligacji
Uchwała nr XLV (319) 2009 w sprawie upoważnienia dla Burmistrza
Uchwała nr XLV (320) 2009 w sprawie zmiany uchwały z 3.09.08r.
Uchwała nr XLV (321) 2009 w sprawie przyjęcia programu Domu Ludowego w Jadownikach.
Uchwała nr XLV (322) 2009 w sprawie likwidacji ZOSiP
Uchwała nr XLV (323) 2009 w sprawie zmiany uchwały 25.10.06r.
Uchwała nr XLV (324) 2009 w sprawie skargi na dyrektora BOSiR
Uchwała nr XLV (325) 2009 w sprawie przekazania skargi

Uchwały z dn. 24.06.09

Uchwała nr XLIV (295) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XLIV (296) 2009 w sprawie upoważnienia dla Burmistrza
Uchwała nr XLIV (297) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XLIV (298) 2009 w sprawie statutu Jadownik
Uchwała nr XLIV (299) 2009 w sprawie statutu Okocimia
Uchwała nr XLIV (300) 2009 w sprawie statutu Poręby Spytkowskiej
Uchwała nr XLIV (301) 2009 w sprawie statutu Jasienia
Uchwała nr XLIV (302) 2009 w sprawie statutu Mokrzysk
Uchwała nr XLIV (303) 2009 w sprawie statutu Bucza
Uchwała nr XLIV (304) 2009 w sprawie statutu Szczepanowa
Uchwała nr XLIV (305) 2009 w sprawie statutu Sterkowca
Uchwała nr XLIV (306) 2009 w sprawie statutu Wokowic
Uchwała nr XLIV (307) 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
Uchwała nr XLIV (308) 2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
Uchwała nr XLIV (309) 2009 w sprawie nie wyrażenia zgody
Uchwała nr XLIV (310) 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania
Uchwała nr XLIV (311) 2009 zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001
Uchwała nr XLIV (312) 2009 w sprawie udziałów RPWiK
Uchwała nr XLIV (313) 2009 w sprawie udziałów MZGM
Uchwała nr XLIV (314) 2009 w sprawie nadawania tytułów
Uchwała nr XLIV (315) 2009 w sprawie lokalnych inicjatyw
Uchwała nr XLIV (316) 2009 w sprawie umowy użyczenia

Uchwały z dn. 27.05.09

Uchwała nr XLIII (285) 2009 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XLIII (286) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej SP
Uchwała nr XLIII (287) 2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej SP
Uchwała nr XLIII (288) 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej SP
Uchwała nr XLIII (289) 2009 w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Małopolskiego
Uchwała nr XLIII (290) 2009 w sprawie upoważnienia dla burmistrza
Uchwała nr XLIII (291) 2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania MOK
Uchwała nr XLIII (292) 2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania PiMBP
Uchwała nr XLIII (293) 2009 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała nr XLIII (294) 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2007

Uchwały z dn. 30.04.09

Uchwała nr XLII (276) 2009 w sprawie absolutorium dla burmistrza
Uchwała nr XLII (277) 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XLII (278) 2009 w sprawie  POLITYKI PRORODZINNEJ I SPOŁECZNEJ
Uchwała nr XLII (279) 2009 w sprawie wynagrodzenia OSP
Uchwała nr XLII (280) 2009 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XLII (281) 2009 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (282) 2009 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (283) 2009 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
Uchwała nr XLII (284) 2009 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

Uchwały z dn. 06.04.09

Uchwała nr XLI (275) 2009 w sprawie zmiany budżetu

Uchwały z dn. 25.03.09

Uchwała nr XL (262) 2009 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała nr XL (263) 2009 w sprawie ustalenia systemu stref MPK
Uchwała nr XL (264) 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali
Uchwała nr XL (265) 2009 w sprawie: Porozumienie Słoneczna Małopolska
Uchwała nr XL (266) 2009 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015
Uchwała nr XL (267) 2009 w sprawie  Planu Odnowy Miejscowości Jasień
Uchwała nr XL (268) 2009 w sprawie  Planu Odnowy Miejscowości Szczepanów
Uchwała nr XL (269) 2009 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Mokrzyska
Uchwała nr XL (270) 2009 w sprawie  Planu Odnowy Miejscowości Wokowice
Uchwała nr XL (271) 2009 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier
Uchwała nr XL (272) 2009 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier
Uchwała nr XL (273) 2009 utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Uchwała nr XL (274) 2009 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Uchwały z dn. 04.03.09

Uchwała nr XXXIX (261) 2009 w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli

Uchwały z dn. 11.02.09

Uchwała nr XXXVIII (255) 2009 w sprawie budżetu gminy
Uchwała nr XXXVIII (256) 2009 w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzesko
Uchwała nr XXXVIII (257) 2009 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji RM
Uchwała nr XXXVIII (258) 2009 w sprawie wniosku Pana Bogdana Zachary
Uchwała nr XXXVIII (259) 2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Uchwała nr XXXVIII (260) 2009 w sprawie przekazania skargi

Uchwały z dn. 20.01.09

Uchwała nr XXXVIII (254) 2009 w sprawie budżetu gminy

Uchwały z dn. 14.01.09

Uchwała nr XXXVI (253) 2009 w sprawie zmian w Programie Rewitalizacji