Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Elektrośmieci

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Brzesko:

Właściciele nieruchomości z terenu gminy Brzesko mogę przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  firmie:

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się:

- podczas organizowanych akcyjnie zbiórek o terminach których informacja podawana jest do publicznej wiadomości,

- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. Przemysłowej 11 w Brzesku, codziennie w godzinach od 800 – 18 00, w soboty w godzinach od 800 – 15 00oprócz niedziel i dni świątecznych.

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz U 2015r poz.1688 ze zm.):

- art. 36 - „posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu”, apelujemy do mieszkańców naszej gminy o nieprzekazywanie odpadów typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny innym, nieuprawnionym firmom lub osobom fizycznym,

- art. 37 - „dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany”,

zgodnie z art.40 prowadzący punkt serwisowy również jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel uzna że naprawa jest dla niego nieopłacalna,

- art. 46 ust 1 - „demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowania do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania”.

Więcej informacji o elektrośmieciach znajduje się na stronie www.elektrosmieci.pl