Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 – 15.30

 


kontakt telefoniczny – centrala – 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160
fax – 14 66 30 545
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Tomasz LatochaTel. 14 68 62 600
nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Grzegorz BrachTel. 14 68 63 100
nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław SułekTel. 14 68 65 113
nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina ŁanochaTel. 14 68 62 605
nr pokoju: 123

 

Wydział Strategii i Rozwoju (SR)

Dyrektor Barbara Kuczek

Z-ca Dyrektora Rafał Najdała

Tel. 14 68 65 183

Tel. 14 68 65 178

Wydział Infrastruktury (IK)

Dyrektor:  Bogdan Dobranowski

Z-ca Dyrektora Paweł Prus

Tel. 14 68 65 147

Tel. 14 68 65 155

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Dyrektor Danuta Zięba

Z-ca Dyrektora Anna Łucyków

Tel. 14 68 65 172

Tel. 14 68 65 172

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (AD) 

Dyrektor Stanisław Sułek

Z-ca Dyrektora Marzena Grzyb

Tel. 14 68 65 113

Tel. 14 68 65 180

Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem (GM)

Dyrektor Renata Pacura

Z-ca Dyrektora Małgorzata Serafin

Tel. 14 68 65 126

Tel. 14 68 65 129

Wydział Finansowo-Księgowy (FK)

Dyrektor Celina Łanocha

Z-ca Dyrektora Barbara Odroń-Ferenc

Z-ca Dyrektora Marzena Zacher

Tel. 1468 65 141

Tel. 14 68 65 171

Tel. 14 68 65 132

Wydział Edukacji Kultury i Sportu (EKS) 

Dyrektor Urszula Białka

 

Tel. 14 68 48 292

 

Miejsce Centrum Obsługi Oświaty

Dyrektor Joanna Daniec 

Z-ca Dyrektora Krzysztof Morawiec

Tel. +48 537 179 949

+48 537 181 190

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik – Aleksandra Fijałkowska       

Z-ca Kierownika Jarosław Pasierb

Z-ca Kierownika Jan Waresiak

Tel. +48 504 521 482

Tel. 14 66 35 123, 14 66 35 124

Tel. 14 66 35 123, 14 66 35 124

Zespół ds. kadr (KD)

Kierownik – Iwona Owca

 

Tel. 14 68 65 114

 

Zespół ds. obsługi informatycznej (IT)
Tel. 14 68 65 140
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
Tel. 14 68 65 156
Biuro Rady Miejskiej
Tel. 14 68 65 130
Zespół ds. obsługi prawnej (PR)
Tel. 14 68 65 142
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
Tel. 14 68 65 156
Audytor wewnętrzny (AW)
Tel. 14 68 65 199
Pełnomocnik ds. ochroni informacji niejawnych (PN)
Tel. 14 68 65 199
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Tel. 14 68 65 180

Sekretariat Burmistrza (SK) 14 68 65 110