Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 – 15.30

 


kontakt telefoniczny – centrala – 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160
fax – 14 66 30 545
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Tomasz LatochaTel. 14 68 62 600
nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Grzegorz BrachTel. 14 68 63 100
nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław SułekTel. 14 68 65 113
nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina ŁanochaTel. 14 68 62 605
nr pokoju: 123

 

Wydział Strategii i Rozwoju (SR)
Dyrektor Barbara Kuczek

 

Z-ca Dyrektora Rafał Najdała

Wydział Infrastruktury (IK)
Dyrektor:  Bogdan Dobranowski

 

Z-ca Dyrektora Paweł Prus

Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Dyrektor Danuta Zięba

 

Z-ca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (AD) 
Dyrektor Stanisław Sułek

 

Z-ca Dyrektora Marzena Grzyb

Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem (GM)
Dyrektor Renata Pacura

 

Z-ca Dyrektora Małgorzata Serafin

Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Dyrektor Celina Łanocha

 

Z-ca Dyrektora Barbara Odroń-Ferenc

Z-ca Dyrektora Marzena Zacher

Wydział Edukacji Kultury i Sportu (EKS) 
Dyrektor Urszula Białka

 

-Referat Obsługi Finansowej Przedszkoli
-Referat Administracyjno – Kadrowy

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Kierownik – Aleksandra Fijałkowska                                               tel. +48 504 521 482

 

Z-ca Kierownika Jarosław Pasierb

Zespół ds. kadr (KD)
Kierownik – Iwona Owca

 

 

Zespół ds. obsługi informatycznej (IT)
 
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
 
Biuro Rady Miejskiej (BR)
tel. 14 68 65 130
Zespół ds. obsługi prawnej (PR)
 
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
 
Audytor wewnętrzny (AW)
 
Pełnomocnik ds. ochroni informacji niejawnych (PN)
 
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 
Sekretariat Burmistrza (SK)