Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Urząd Miejski

Biuro Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu

Wydział Budżetowo-Księgowy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EDO)

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Biuro Samorządowe

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Promocji

Zespół Radców Prawnych (RP)

Zespół ds. Kadr

Rewident Zakładowy

Zespół ds. Zamówień Publicznych, Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej

Audytor Wewnętrzny

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sekretariat Burmistrza

Zespół Obsługi Informatycznej Urzędu

Biuro Funduszy Europejskich