Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ochrona zwierząt

INFORMACJA W SPRAWIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ 

————————————————–

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych - pdf

Uchwała XXXIII/258/2021  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2021 roku

Uchwała XIX.142.2015 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Uchwała XLIII.304.2017- REGULAMIN utrzymania czystości i porządku

Uchwały nr VI/51/2019  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku 

Uchwała Nr XLIX (354)2018  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku

————————————————–

Od 2 stycznia 2018 r. wyłapane zwierzęta z terenu gminy Brzesko wywożone są do Schroniska w Borku 350, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Wszelkie informacje o przywiezionych zwierzętach można uzyskać telefonicznie – tel. 574 335 112 lub na profilu fb  Schronisko w Borku- Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt.