Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Komisje Rady

Komisja Gospodarki Finansowej     plan pracy
 1. Bogusław Sambor - przewodniczący komisji
 2. Barbara Borowiecka
 3. Franciszek Brzyk - wiceprzewodniczący komisji
 4. Leszek Klimek
 5. Jarosław Sorys
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa     plan pracy
 1. Leszek Klimek - przewodniczący komisji
 2. Zbigniew Łanocha
 3. Marcin Ciurej
 4. Bogusław Sambor
 5. Kamil Trąba - wiceprzewodniczący komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu     plan pracy
 1. Bartłomiej Turlej - przewodniczący komisji
 2. Barbara Górczewska
 3. Franciszek Brzyk
 4. Karol Mróz
 5. Piotr Duda
Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji     plan pracy
 1. Rafał Cichoński - przewodniczący komisji
 2. Marek Górski
 3. Jadwiga Dadej
 4. Bartłomiej Turlej
 5. Adrian Zaleśny - wiceprzewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna    plan pracy
 1. Piotr Duda - przewodniczący komisji
 2. Barbara Borowiecka
 3. Anna Lubowiecka
 4. Jarosław Sorys
 5. Bogusław Sambor
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny    plan pracy
 1. Maria Kucia - przewodnicząca komisji
 2. Ewa Chmielarz-Żwawa - wiceprzewodniczący komisji
 3. Adam Kwaśniak
 4. Karol Mróz
 5. Adrian Zaleśny
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Anna Lubowiecka - przewodnicząca komisji
 2. Jarosław Sorys
 3. Rafał Cichoński
 4. Jadwiga Dadej
 5. Piotr Duda
Komisja Statutowa
 1. Karol Mróz - przewodniczący komisji
 2. Maria Kądziołka
 3. Anna Lubowiecka

--------------------------------------------------

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    regulamin  pracy

 1. Pabian Renata - przewodnicząca
 2. Put Krystyna - z-ca przewodniczącej
 3. Michałowska Maria - sekretarz
 4. Baranek Bogdan
 5. Kamiński Paweł
 6. Kilian Jan
 7. Kłos Danuta
 8. Krawczyk Marek
 9. Wróbel Marcin

Społeczna Komisja Mieszkaniowa     regulamin  pracy

 1. Kramer Jadwiga - przewodnicząca
 2. Czapkowska Elżbieta
 3. Czyżycka-Paryło Bogusława
 4. Grodny Zdzisław
 5. Kądziołka Maria
 6. Klimek Mieczysława
 7. Kubas Józef
 8. Kucia Maria
 9. Ojczyk Krzysztof
 10. Skowron Marta
 11. Święch Rozalia
 12. Zydroń Wit