Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.brzesko.pl.

Urząd Miejski w Brzesku:

ul. Bartosza Głowackiego 51

32-800 Brzesko

email: umbrzesko@brzesko.pl

tel. +48 14 68 63 100

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy akapitami,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.
 • mapa strony
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-16

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Elżbieta Rysak, tel. 146865143,e-mail: elzbieta.rysak@um.brzesko.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urzędu Miejskiego w Brzesku – do urzędu można dotrzeć drogą gminną ul. B. Głowackiego 51.

W odległości  ok. 50 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek autobusowy.

Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku Urzędu przy parkingu głównym przed budynkiem.  Otwierane bezdotykowo wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

podjazd do budynku urzędu  winda w budynku urzędu

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Urząd Miejski w Brzesku posiada parking ogólnodostępny. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z parkingu w wyznaczonych dla nich miejscach, w celu załatwienia spraw w urzędzie.

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

PRACOWNICY UDZIELAJĄCY POMOCY PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym. W tym celu należy zadzwonić do pani Elżbiety Kani (koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Brzesku) pod numer telefonu 146865143 lub wysłać e-maila na adres elzbieta.kania@um.brzesko.pl .

POMOC W POKONANIU WIĘKSZYCH BARIER W DANYM BUDYNKU

W budynku znajduje się winda. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób w przystosowanym do tego pokoju znajdującym się na parterze – pokój nr 8.

Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku:

 • tablica informacyjna zamieszczona wewnątrz budynku (na parterze)
 • Dziennik Podawczy znajduje się przy wejściu głównym do urzędu.