Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Odnawialne źródła energii

Przetarg

1. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. przetarg nieograniczony.

2. Dotyczy projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Brzesko

3. Informację nt. aktualnej sytuacji związanej z procedurą przetargowa projektu 

OSTRZEŻENIE !!!

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach do uczestników projektu z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numeru konta bankowego informujemy, że takie działanie jest NIEDOPUSZCZALNE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców.

W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób

Informujemy, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową nastąpi na pisemne wezwanie skierowane do mieszkańca bezpośrednio z gminy w której montowana będzie dana instalacja OZE. Dodatkowo wpłata wnoszona będzie na rachunek bankowy wskazany w zawartej z mieszkańcem umowie, chyba że w zawiadomieniu znajdzie się inna informacja.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy mieszkańców aby zwracać się bezpośrednio do właściwego miejscowo urzędu gminy

Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy zetknęli się już z takim zdarzeniem – tzn. telefonem z informacją o wpłacie pozostałej części wkładu własnego, o niezwłoczny kontakt z urzędem gminy.