Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Cmentarze wojenne

Cmentarz z I wojny światowej nr 273 w Szczepanowie

Cmentarz wojenny 1915-1916 w b. Galicji Zachodniej pod nr 273 i nazwą Szczepanów.Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1441/M, zbudowany w oparciu o projekt architekta Roberta Motki.

Kwaterę stanowi długa na 80 m. wąska działka przylegająca od wchodu bezpośrednio do muru ogradzającego cmentarz parafialny.Zaprojektowany jako założenie na planie mocno wydłużonego prostokąta z niewielkim aneksem od strony zachodniej,mieszczącym furtkę wejściową.Kwatera składa się z jednego pasa mogił leżącego wzdłuż muru, są to 2 pojedyncze mogiły i 3 zbiorowe. Wszyscy pochowani polegli w listopadzie 1914 r. podczas inwazji wojsk rosyjskich i walk odwrotowych wojska austro-wegierskiego. Kwatera założona jest przy wschodnim murze cmentarnym i ogrodzona słupami z betonowych bloczków, połączonymi parami żelaznych rur oraz metalowym, sztachetowym płotem. Wejście, ujęte w dwa słupy z betonowych bloczków, zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych rur.

W linię ogrodzenia wbudowane są pomniki:główny tworzący ścianę pomnikową i dwa mniejsze na krańcach kwatery cmentarnej.Bezpośrednio przed ścianą pomnikową znajduje się zwężający się ku górze pomnik, a po jego bokach nagrobki dwóch oficerów. Na środkowej części pomnika zamontowano tablicę z niemieckim napisem, który po przetłumaczeniu oznacza: Przemijające jest to, co czyni nas wielkimi. Lecz Wy pozostaniecie niezapomniani. Zwycięzca w życiu, wciąż pozostaje wierny wam w śmierci.

Liczba pochowanych 122. Na cmentarzu pochowano 87 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 35 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 7 żołnierzy.

PALAZDYNI AUGUST LANDSTURM SCHÜTZE (szeregowy) Armia austro-węgierska

CIRULAK LUKAS INFANTERIST (szeregowy) Armia austro-węgierska

MONDL LEOPOLD LEUTNANT (podporucznik) Armia austro-węgierska

BENDERSKI NIKOLAUS ERSATZ RESERVIST (szeregowy) Armia austro-węgierska

CZORNY JOHANN INFANTERIST (szeregowy) Armia austro-węgierska

SOROKA PETER INFANTERIST (szeregowy) Armia austro-węgierska

SZCZEPANIK JOSEF INFANTERIST (szeregowy) Armia austro-węgierska

 

Osoby niezidentyfikowane (115): Armia austro-węgierska 80, Armia rosyjska 35

Obiekt wpisany do ewidencji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego) http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/711 .Numer ewidencyjny 1202020-007

Prace renowacyjne prowadzone na cmentarzu wojennym uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

szczepanow1.jpg  szczepanow2.jpg  szczepanow3.jpg  szczepanow4.jpg


Cmentarz wojenny nr 276 z okresu I wojny światowej przy ul.Czarnowiejskiej w Brzesku

Cmentarz wojenny nr 276 w Brzesku przylega od południa do cmentarza wyznania mojżeszowego. Został założony w 1916 roku według projektu austriackiego architekta, porucznika Roberta Motka. Budowany był przez jeńców wojennych, pod kierunkiem kapitana inżyniera Karla Schöllicha. Był od cmentarzem zbiorczym dla szpitali i lazaretów, które funkcjonowały w okolicy od listopada roku 1914 do maja roku 1915, a także miejscem pochówku zmarłych żołnierzy w latach późniejszych. Na cmentarz, otoczony murem z kamienia- symbolizującym niezwyciężony szaniec przed progiem wieczności- prowadzi brama z płaskorzeźbami orłów, które symbolizują ból za straconym życiem. Na środku nekropolii wznosi się pomnik w kształcie pergoli zwieńczony krzyżem,  symbolem cierpienia i śmierci – wiecznego losu człowieka. Pochowanych jest tu 507 poległych, w tym 441 żołnierzy Austro-Węgier, 63 Rosjan i 3 Niemców. Pod murem po lewej i prawej stronie znajdują się mogiły oficerów. Cmentarz wojenny wyznania mojżeszowego nr 275  również projektu kapitana Roberta Motka, położony jest w północno-zachodniej części cmentarza żydowskiego. W kwaterze tej pochodzącej z czasów I wojny światowej pochowanych jest 21 żołnierzy austro-węgierskich wyznania  mojżeszowego.

Zgodnie z kartą ewidencyjną nr A-352 z 5.10.1992 (TAR) Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego) Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej nr 276 przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku z 1916 r., położony na działce nr 1162 obr.1 (Gmina Brzesko- Województwo Małopolskie). Powierzchnia 2650 m2.

Obiekt wpisany do ewidencji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-pl/Home/Obiekt/707. Numer ewidencyjny 1202020-001 .

Prace renowacyjne prowadzone na cmentarzu wojennym uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

cmentarz-wojenny-1.jpg  cmentarz-wojenny-2.jpg  cmentarz-wojenny-3.jpg  cmentarz-wojenny-4.jpg


CMENTARZ WOJENNY  277

Na skraju parku przypałacowego ( na pograniczu Okocimia z Brzeskiem) znajduje się cmentarz wojenny numer 277 projektu porucznika Roberta Motka. Jest nim pomnik w kształcie obelisku z urną na szczycie, z nazwiskami 9 żołnierzy na ścianach bocznych, postawiony w miejscu ich pochówku.