Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
3/ 2022 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku.” 2022-01-21Czytaj więcej
2 / 2022 - Remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku łączącej drogę powiatową ul. L. Solskiego z autostradą A4. 2022-01-21Czytaj więcej
1 / 2022 - Remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie Spytkowskiej łączącej gminę Brzesko z gminą Nowy Wiśnicz. 2022-01-21Czytaj więcej
22 /2021 Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym. 2022-01-13Czytaj więcej
21/2021 Remont czątkowy dróg w Gminie Brzesko 2022-01-04Czytaj więcej
20/2021- Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko- przetarg powtórzony 2021-12-06Czytaj więcej
19/2021 - Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko 2021-11-25Czytaj więcej
18/2021 - Świadczenie usług w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko 2021-11-10Czytaj więcej
17/2021 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2021/2022 w sołectwach Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska 2021-10-21Czytaj więcej
16 / 2021 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2022. 2021-10-21Czytaj więcej
14/2021 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko oraz ich transport do Instalacji Komunalnej 2021-10-20Czytaj więcej
15 / 2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki. 2021-10-18Czytaj więcej