Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
25/2022 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2022/2023 2022-09-29Czytaj więcej
24/2022 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko oraz ich transport do Instalacji Komunalnej 2022-09-27Czytaj więcej
22/2022 - Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa wewnetrznej sieci LAN dla siedziby Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego 51 2022-09-15Czytaj więcej
23/ 2022 - Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyska – III etap. 2022-09-12Czytaj więcej
21/ 2022 - Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw. 2022-08-22Czytaj więcej
20/2022 - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień 2022-08-18Czytaj więcej
19 / 2022 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - dojazd do działek 1082/3, 1062/1, 1061/1, 1060/1, 1057/1, 1048/3, 1029/2, 1029/4 w Jadownikach. 2022-07-25Czytaj więcej
18 / 2022 - Remont konserwatorski cmentarza z I wojny światowej nr 273 w Szczepanowie. 2022-07-21Czytaj więcej
17 / 2022 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko 2022-07-18Czytaj więcej
16 / 2022- Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, pojazdów Gminy Brzesko oraz spółek komunalnych 2022-07-11Czytaj więcej
15 / 2022 - Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku - etap II 2022-06-29Czytaj więcej
14 / 2022 - Budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym przy ul. Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku 2022-06-28Czytaj więcej