Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
Począwszy od dnia 01.01.2023r. postępowania przetargowe prowadzone są na platformie E-Zamówienia, adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 2023-01-18Czytaj więcej
39 / 2022 - Budowa wieży widokowej na działce nr 6054 w miejscowości Jadowniki. 2022-12-22Czytaj więcej
38 / 2022 - Budowa budynku sali sportowej i łącznika do istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepanów na działce nr 1246. 2022-12-19Czytaj więcej
37/2022 - Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień 2022-12-14Czytaj więcej
35/2022 - Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Brzesko 2022-12-09Czytaj więcej
36/2022- Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko 2022-12-08Czytaj więcej
34/2022 - Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko 2022-12-01Czytaj więcej
33/ 2022 - Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym. 2022-11-25Czytaj więcej
32/2022 - Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci Lan w Urzędzie Miejskim w Brzesku - dostawa sprzętu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina 2022-11-25Czytaj więcej
31 / 2022 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki w roku 2023 - Postępowanie Nr 2. 2022-11-09Czytaj więcej
30 / 2022 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2023. 2022-11-08Czytaj więcej
29/2022 - Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2022-10-25Czytaj więcej