Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
15 / 2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki. 2021-10-18Czytaj więcej
13/ Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2021/2022 2021-10-08Czytaj więcej
12 / 2021 - Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Szczepanów. 2021-09-20Czytaj więcej
11 / 2021 - Budowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko w ciągu dróg krajowych nr 75, 75a, 94g. 2021-09-08Czytaj więcej
10/2021- Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko 2021-09-03Czytaj więcej
9 / 2021 - Przebudowa dachu płaskiego krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku, Gmina Brzesko - postępowanie nr 2. 2021-07-16Czytaj więcej
8/2021- Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2021-07-16Czytaj więcej
7 / 2021 - Przebudowa dachu płaskiego krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku, Gmina Brzesko. 2021-06-30Czytaj więcej
6 / 2021 - Remont drogi gminnej 250691K w km 0+000,00 do 1+584,01 w miejscowości Bucze, Gmina Brzesko. 2021-05-31Czytaj więcej
5 / 2021 - Termomodernizacja placówki edukacyjnej Publicznego Przedszkola nr 4 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko. 2021-05-17Czytaj więcej
3/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko od 01.04.2021- 30.06.2021r 2021-04-30Czytaj więcej
4/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko w okresie od 1 lipca 2021r do 31 grudnia 2021 r. 2021-04-19Czytaj więcej