Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
14 / 2022 - Budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym przy ul. Jana Pawła II i Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku 2022-06-28Czytaj więcej
13 / 2022 - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach. 2022-06-23Czytaj więcej
12/2022- Wykonanie koncepcji dla budowy chodnika przy ul. Wiejskiej 2022-06-23Czytaj więcej
11/2022- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg na terenie Gminy Brzesko 2022-05-20Czytaj więcej
10 / 2022 - Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej gminnym i wojewódzkim trasom rowerowym poprzez budowę skateparku w Parku Leśnym w Brzesku. 2022-04-26Czytaj więcej
9/2022 - Wykonanie koncepcji budowy chodnika oraz opracowanie dokumnetacji projektowej na budowę dróg na terenie Gminy Brzesko 2022-04-26Czytaj więcej
8 / 2022 - Remont drogi gminnej nr 250555K w km od 0+000,00 do km 0+952,48 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko. 2022-04-08Czytaj więcej
7 / 2022 - Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Piastowska w Brzesku i Jadownikach w gminie Brzesko. 2022-03-07Czytaj więcej
6 / 2022 - Remont drogi gminnej nr 250557K w Brzesku łączącej drogę powiatową ul. L. Solskiego z autostradą A4 - Postępowanie Nr 2. 2022-02-24Czytaj więcej
5 / 2022 - Remont drogi gminnej nr 250710K w Porębie Spytkowskiej łączącej gminę Brzesko z gminą Nowy Wiśnicz - Postępowanie Nr 2. 2022-02-24Czytaj więcej
4/2022- Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w rok 2022 2022-02-18Czytaj więcej
3/ 2022 - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Jadowniki wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Brzesku.” 2022-01-21Czytaj więcej