Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bucze oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Poręba Spytkowska. 2024-02-13Czytaj więcej
Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w roku 2024 2024-02-05Czytaj więcej
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko 2023-12-06Czytaj więcej
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2024. 2023-12-06Czytaj więcej
Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko 2023-12-04Czytaj więcej
Budowa drogi gminnej nr 250729K (ul. Sikorskiego) na odcinku I w km 0+772,00 do km 1+060,00, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+124,0 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko. 2023-11-07Czytaj więcej
Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2024 2023-11-03Czytaj więcej
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki w roku 2024. 2023-10-19Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2023/2024 2023-10-13Czytaj więcej
Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Brzesku - link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ca3865a-6351-11ee-9aa3-96d3b4440790 2023-10-10Czytaj więcej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko w roku 2024 2023-09-05Czytaj więcej
Remont drogi gminnej nr 250715 K ul. Św. Bartłomieja w km od 0+538,00 do 1+050,00 w miejscowości Poręba Spytkowska Gmina Brzesko - link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-867024b0-3d9d-11ee-a60 2023-08-21Czytaj więcej