Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Dane Teleadresowe

Urząd Miejski w Brzesku

ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

centrala: +48 14 6863100

sekretariat: +48 14 6862600

fax. +48 14 6630545

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

adres skrytki na e-PUAP:  /077a4ctkxc/SkrytkaESP

NIP: 869-10-02-648

REGON: 000523904


ul. Kościuszki 7 

Urząd Stanu Cywilnego tel. 146635123,

Biuro Ewidencji Ludności tel. 146635121,

Biuro Dowodów Osobistych tel. 146635122


ul. Kościuszki 2 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu


Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Brzesku:

Międzynarodowy numer konta dochodów Urzędu Miejskiego służący uiszczaniu opłaty skarbowej:

SWIFT KRSPPLPK35 8591 0007 3100 0902 1786 0050 - wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych

72 8591 0007 0100 0902 1786 0004 - wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy

45 8591 0007 0100 0902 1786 0005 - wpłaty z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów ewidencji ludności

18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 - wpłaty z tytułu wadiów stanowiących podstawę do udziału w przetargach

02 8591 0007 0100 0902 1786 0003 - rachunek służący do księgowania dochodów i wydatków Budżetu Gminy: subwencje, dotacje, udziały w podatkach CIT i PIT i inne dochody

 

Burmistrz Brzeska

Tel. 14 68 62 600

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Z-ca Burmistrza

Tel. 14 68 63 100

e-mail: burmistrz2@brzesko.pl

Sekretarz Gminy

Tel. 14 68 65 113

e-mail: sekretarz@brzesko.pl

Skarbnik Gminy

Tel. 14 68 62 605

e-mail: skarbnik@brzesko.pl

Sekretariat Burmistrza

Tel. 14 68 65 110

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl