Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Raport o stanie Gminy

RAPORT  O  STANIE  GMINY ZA 2022 R.

Zarządzenie nr 154_2023 - przedstawienie raportu

Raport.pdf


RAPORT  O  STANIE  GMINY ZA 2021 R.

Zarządzenie 150/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 27 maja 2022 r.

RAPORT

Informacja RODO


RAPORT  O  STANIE  GMINY ZA 2020 R.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy  o samorządzie gminnym.

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej
w Brzesku Raport o stanie Gminy  Brzesko za rok 2020 - w terminie do dnia 31  maja 2021 r.

Rada Miejska  rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady  Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  Burmistrzowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Brzesku, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Szczegóły odnoszące się procedur określone ustawą o samorządzie gminnym (art. 28aa.)

Termin sesji Rady Miejskiej w Brzesku zostanie podany do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Raport o stanie Gminy