Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB informacje o konieczności składania deklaracji

Jedną z największych potrzeb obywateli naszego kraju jest jak najdłuższe pozostanie w zdrowiu. W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Składanie deklaracji drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej kończy się   30 czerwca 2022 r.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Deklaracja w formie elektronicznej

W przypadku nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji znajdziesz: CEEB dla właścicieli i zarządców budynków