Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

2007-2008

Uchwały z dn. 29.12.08

Uchwała nr XXXV (242) 2008 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  2008
Uchwała nr XXXV (243) 2008 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XXXV (244) 2008 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu zagospodarowania
Uchwała nr XXXV (245) 2008 w sprawie zmian w Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego
Uchwała nr XXXV (246) 2008 w sprawie ustalenia systemu stref komunikacyjnych i cen
Uchwała nr XXXV (247) 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia nauczycieli
Uchwała nr XXXV (248) 2008 w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
Uchwała nr XXXV (249) 2008 w sprawie  planu pracy Rady Miejskiej na 2009r.
Uchwała nr XXXV (250) 2008 w sprawie wysokości diet Radnych.
Uchwała nr XXXV (251) 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Uchwała nr XXXV (252) 2008 w sprawie budżetu 2009

Uchwały z dn. 26.11.08

Uchwała nr XXXIV (228) 2008 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XXXIV (229) 2008 zmiana uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania
Uchwała nr XXXIV (230) 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr XXXIV (231) 2008 w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXXIV (232) 2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała nr XXXIV (233) 2008 w sprawie wzorów deklaracji podatków
Uchwała nr XXXIV (234) 2008 w sprawie zmiany uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa
Uchwała nr XXXIV (235) 2008 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej i Antynarkotykowej
Uchwała nr XXXIV (236) 2008 w sprawie nowych licencji taxi
Uchwała nr XXXIV (237) 2008 w sprawie górnych stawek za nieczystości
Uchwała nr XXXIV (238) 2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy
Uchwała nr XXXIV (239) 2008 w sprawie nadania nazwy drodze
Uchwała nr XXXIV (240) 2008 w sprawie nadania nazwy drodze
Uchwała nr XXXIV (241) 2008 w sprawie programu współpracy z organizacjami

Uchwały z dn. 18.11.08

Uchwała nr XXXIII (226) 2008 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XXXIII (227) 2008 w sprawie przystąpienia gminy do planu wieloletniego

Uchwały z dn. 10.11.08

Uchwała nr XXXI (225) 2008 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwały z dn. 28.10.08

Uchwała nr XXX (216) 2008 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXX (217) 2008 w sprawie: współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwała nr XXX (218) 2008 w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia
Uchwała nr XXX (219) 2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XXX (220) 2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy
Uchwała nr XXX (221) 2008 w sprawie nadania nazwy drodze
Uchwała nr XXX (222) 2008 w sprawie nadania nazwy drodze
Uchwała nr XXX (223) 2008 w sprawie nadania nazwy placowi
Uchwała nr XXX (224) 2008 w sprawie nadania nazwy ronda

Uchwały z dn. 24.09.08

Uchwała nr XXIX (207) 2008 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXIX (208) 2008 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała nr XXIX (209) 2008 zmiany uchwały Nr XXI/140/2008 w sprawie opłat za przedszkola
Uchwała nr XXIX (210) 2008 w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Brzeska
Uchwała nr XXIX (211) 2008 Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Uchwała nr XXIX (212) 2008 w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Uchwała nr XXIX (213) 2008 zmiana Uchwały RM Nr XXVIII(206)2008 z dnia 3 września 2008
Uchwała nr XXIX (214) 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora BOSiR
Uchwała nr XXIX (215) 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora MOPS

Uchwały z dn. 03.09.08

Uchwała nr XXVIII(203) 2008 w sprawie procedury uchwalania budżetu
Uchwała nr XXVIII(204) 2008 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXVIII(205) 2008 w sprawie współpracy z Województwem Małopolskim
Uchwała nr XXVIII(206) 2008 w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Brzeska

Uchwały z dn. 13.08.08

Uchwała nr XXVII(202) 2008 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2008

Uchwały z dn. 05.08.08

Uchwała nr XXVI(200) 2008 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2008
Uchwała nr XXVI(201) 2008 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Wykorzystania Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Uchwały z dn. 02.07.08

Uchwała nr XXV(190) 2008 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej  na rok 2008
Uchwała nr XXV(191) 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Uchwała nr XXV(192) 2008 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Uchwała nr XXV(193) 2008 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XXV(194) 2008 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XXV(195) 2008 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała nr XXV(196) 2008 w sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki Finansowej
Uchwała nr XXV(197) 2008 w sprawie wyboru radnych
Uchwała nr XXV(198) 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała nr XXV(199) 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu

Uchwały z dn. 29.05.08

Uchwała nr XXIV(173) 2008 w sprawie powołania Sekretarza Gminy
Uchwała nr XXIV(174) 2008 zmiany Uchwały Budżetowej na 2008r.
Uchwała nr XXIV(175) 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK
Uchwała nr XXIV(176) 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PiMBP
Uchwała nr XXIV(177) 2008 w sprawie określenia inkasentów i stawek ich wynagradzania
Uchwała nr XXIV(178) 2008 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
Uchwała nr XXIV(179) 2008 w sprawie wstąpienia Pani Jadwigi Kramer na miejsce radnego Jerzego Tyrkiela
Uchwała nr XXIV(180) 2008 w sprawie odwołania redaktora naczelnego "BIM"
Uchwała nr XXIV(181) 2008 w sprawie powołania redaktora naczelnego BIM
Uchwała nr XXIV(182)2008 w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika
Uchwała nr XXIV(183) 2008 w sprawie odwołania członka Komisji Statutowej
Uchwała nr XXIV(184) 2008 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Statutowej
Uchwała nr XXIV(185) 2008 w sprawie odwołania członka Zespołu Doradczo-Inicjatywnego
Uchwała nr XXIV(186) 2008 w sprawie uzupełnienia Zespołu Doradczo-Inicjatywnego
Uchwała nr XXIV(187) 2008 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ZPSiR
Uchwała nr XXIV(188) 2008 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ZPSiR
Uchwała nr XXIV(189) 2008 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 9

Uchwały z dn. 30.04.08

Uchwała nr XXIII(158) 2008
Uchwała nr XXIII(159) 2008
Uchwała nr XXIII(160) 2008
Uchwała nr XXIII(161) 2008
Uchwała nr XXIII(162) 2008
Uchwała nr XXIII(163) 2008
Uchwała nr XXIII(164) 2008
Uchwała nr XXIII(165) 2008
Uchwała nr XXIII(166) 2008
Uchwała nr XXIII(167) 2008
Uchwała nr XXIII(168) 2008
Uchwała nr XXIII(169) 2008
Uchwała nr XXIII(170) 2008
Uchwała nr XXIII(171) 2008
Uchwała nr XXIII(172) 2008

Uchwały z dn. 31.03.08

Uchwała nr XXII(147) 2008
Uchwała nr XXII(148) 2008
Uchwała nr XXII(149) 2008
Uchwała nr XXII(150) 2008
Uchwała nr XXII(151) 2008
Uchwała nr XXII(152) 2008
Uchwała nr XXII(153) 2008
Uchwała nr XXII(154) 2008
Uchwała nr XXII(155) 2008
Uchwała nr XXII(156) 2008
Uchwała nr XXII(157) 2008

Uchwały z dn. 27.02.08

Uchwała nr XXI(139) 2008
Uchwała nr XXI(140) 2008
Uchwała nr XXI(141) 2008
Uchwała nr XXI(142) 2008
Uchwała nr XXI(143) 2008
Uchwała nr XXI(144) 2008
Uchwała nr XXI(145) 2008
Uchwała nr XXI(146) 2008

Uchwały z dn. 23.01.08

Uchwała nr XIX(133) 2008
Uchwała nr XIX(134) 2008
Uchwała nr XIX(135) 2008
Uchwała nr XIX(136) 2008
Uchwała nr XIX(137) 2008
Uchwała nr XIX(138) 2008

Uchwały z dn. 28.12.07

Uchwała nr XVII(121) 2007
Uchwała nr XVII(122) 2007
Uchwała nr XVII(123) 2007
Uchwała nr XVII(124) 2007
Uchwała nr XVII(125) 2007
Uchwała nr XVII(126) 2007
Uchwała nr XVII(127) 2007
Uchwała nr XVII(128) 2007
Uchwała nr XVII(129) 2007
Uchwała nr XVII(130) 2007
Uchwała nr XVII(131) 2007
Uchwała nr XVII(132) 2007

Uchwały z dn. 19.12.07

Uchwała nr XVI(120) 2007

Uchwały z dn. 28.11.07

Uchwała nr XV(107) 2007
Uchwała nr XV(108) 2007
Uchwała nr XV(109) 2007
Uchwała nr XV(110) 2007
Uchwała nr XV(111) 2007
Uchwała nr XV(112) 2007
Uchwała nr XV(113) 2007
Uchwała nr XV(114) 2007
Uchwała nr XV(115) 2007
Uchwała nr XV(116) 2007
Uchwała nr XV(117) 2007
Uchwała nr XV(118) 2007
Uchwała nr XV(119) 2007

Uchwały z dn. 05.11.07

Uchwała nr XIV(103) 2007
Uchwała nr XIV(104) 2007
Uchwała nr XIV(105) 2007
Uchwała nr XIV(106) 2007

Uchwały z dn. 31.10.07

Uchwała nr XIII(102) 2007

Uchwały z dn. 10.10.07

Uchwała nr XII(96) 2007
Uchwała nr XII(97) 2007
Uchwała nr XII(98) 2007
Uchwała nr XII(99) 2007
Uchwała nr XII(100) 2007
Uchwała nr XII(101) 2007

Uchwały z dn. 13.09.07

Uchwała nr XI(95) 2007

Uchwały z dn. 05.09.07

Uchwała nr X(78) 2007
Uchwała nr X(79) 2007
Uchwała nr X(80) 2007
Uchwała nr X(81) 2007
Uchwała nr X(82) 2007
Uchwała nr X(83) 2007
Uchwała nr X(84) 2007
Uchwała nr X(85) 2007
Uchwała nr X(86) 2007
Uchwała nr X(87) 2007
Uchwała nr X(88) 2007
Uchwała nr X(89) 2007
Uchwała nr X(90) 2007
Uchwała nr X(91) 2007
Uchwała nr X(92) 2007
Uchwała nr X(93) 2007
Uchwała nr X(94) 2007

Uchwały z dn. 28.06.07

Uchwała nr IX(61) 2007
Uchwała nr IX(62) 2007
Uchwała nr IX(63) 2007
Uchwała nr IX(64) 2007
Uchwała nr IX(65) 2007
Uchwała nr IX(66) 2007
Uchwała nr IX(67) 2007
Uchwała nr IX(68) 2007
Uchwała nr IX(69) 2007
Uchwała nr IX(70) 2007
Uchwała nr IX(71) 2007
Uchwała nr IX(72) 2007
Uchwała nr IX(73) 2007
Uchwała nr IX(74) 2007
Uchwała nr IX(75) 2007
Uchwała nr IX(76) 2007
Uchwała nr IX(77) 2007

Uchwały z dn. 30.05.07

Uchwała nr VIII(45) 2007
Uchwała nr VIII(46) 2007
Uchwała nr VIII(47) 2007
Uchwała nr VIII(48) 2007
Uchwała nr VIII(49) 2007
Uchwała nr VIII(50) 2007
Uchwała nr VIII(51) 2007
Uchwała nr VIII(52) 2007
Uchwała nr VIII(53) 2007
Uchwała nr VIII(54) 2007
Uchwała nr VIII(55) 2007
Uchwała nr VIII(56) 2007
Uchwała nr VIII(57) 2007
Uchwała nr VIII(58) 2007
Uchwała nr VIII(59) 2007
Uchwała nr VIII(60) 2007

Uchwały z dn. 30.04.07

Uchwała nr VII(39) 2007
Uchwała nr VII(40) 2007
Uchwała nr VII(41) 2007
Uchwała nr VII(42) 2007
Uchwała nr VII(43) 2007
Uchwała nr VII(44) 2007

Uchwały z dn. 28.03.07

Uchwała nr VI(32) 2007
Uchwała nr VI(33) 2007
Uchwała nr VI(34) 2007
Uchwała nr VI(35) 2007
Uchwała nr VI(36) 2007
Uchwała nr VI(37) 2007
Uchwała nr VI(38) 2007

Uchwały z dn. 28.02.07

Uchwała nr V(28) 2007
Uchwała nr V(29) 2007
Uchwała nr V(30) 2007
Uchwała nr V(31) 2007

Uchwały z dn. 31.01.07

Uchwała nr IV(22) 2007
Uchwała nr IV(23) 2007
Uchwała nr IV(24) 2007
Uchwała nr IV(25) 2007
Uchwała nr IV(26) 2007
Uchwała nr IV(27) 2007