Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ważne Informacje

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

Na terenie Gminy Brzesko, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Brzeska.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony w zakładce Środowisko/Gospodarowanie Odpadami/ Zbiórki odpadów.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska 14 68 65 172.

--------------------------------------------------

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

"Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska"

--------------------------------------------------

Akty prawa miejscowego regulujące utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko

Uchwała w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat,   zmiana uchwały

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,   zmiana regulaminu

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wyskości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Brzeska w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Brzesko.