Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Awans nauczyciela

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy przystępującego do egzaminu według dotychczasowych przepisów:

 1. Wniosek - pobierz.docx
 2. Załączniki:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2200 );
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną
  przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną
  przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

 • Dokumenty wymagane od wnioskodawcy przystępującego do egzaminu według nowych przepisów:
 1. Wniosek - pobierz.docx
 2. Załączniki:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2022r., poz. 1914 );
 • kopię karty oceny pracy z dnia …………………. poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • kopię pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach poświadczoną
  przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Termin załatwienia sprawy :

 • do 31 sierpnia w przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca,
 • do 31 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października.

 

Podstawa prawna:

 • Rozdział 3a ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – wersja obowiązująca przed 1 września 2022r. ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1762 ze zm. );
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2200 );

 

 • Rozdział 3a ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – wersja obowiązująca po 1 września 2022r. (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 984);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2022r., poz. 1914);

 

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2022r., poz.1730 )