Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Fundusz sołecki

ZESTAWIENIE ZADAŃ BEZPOŚEDNICH ORAZ INWESTYTCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 rok

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA

 

Zadanie AD/06 Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska

Remont pomieszczeń, zakup wyposażenia Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej – Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem
AD/06 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70065 § 4270 – kwota 26.003,30 zł

 

Zadanie AD/07 Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska

Zakup wyposażenia obiektu sportowego LKS w Porębie Spytkowskiej – Wydział Edukacji Kultury i Sportu

AD/07 Bezpośrednie

Dział 926 Rozdział 92605 § 4210 – kwota 20.000,00 zł

 

SOŁECTWO MOKRZYSKA

 

Zadanie AD/08 Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska

Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z koszami na śmieci – Wydział Infrastruktury
AD/08 Bezpośrednie

Dział 600 Rozdział 60020 § 4300 – kwota 14.000,00 zł

 

Zadanie AD/09 Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska

Modernizacja dróg w Sołectwie Mokrzyska poprzez ich wzmocnienie technologią tzw. destruktem– Wydział Infrastruktury

AD/09 Bezpośrednie

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – kwota 32.003,30 zł

 

SOŁECTWO BUCZE

 

Zadanie AD/10 Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze

Zakup bramki dla LKS "Olimpia" Bucze – Wydział Edukacji Kultury i Sportu

AD/10 Bezpośrednie

Dział 926 Rozdział 92605 § 4210 – kwota 3.000,000 zł

 

Zadanie AD/11 Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze

Prace remontowe w budynku Remizy – Wydział Infrastruktury
AD/11 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 – kwota 43.003,30 zł

 

SOŁECTWO STERKOWIEC

 

Zadanie AD/12 Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec

Remont i modernizacja Domu Kultury i jego otoczenia; poprawa estetyki sołectwa – Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem

AD/12 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70095 § 4270 – kwota 30.000,00 zł

 

Zadanie AD/13 Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Sterkowiec – Wydział Infrastruktury
AD/13 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75495 § 4300 – kwota 6.003,30 zł

 

Zadanie AD/103 Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec

Poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – Wydział Infrastruktury

AD/103 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 10.000,00 zł

 

SOŁECTWO JADOWNIKI

 

Zadanie AD/14 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Organizacja biegu "Tropem wilczym" – Wydział Organizacyjno-Administracyjny
AD/14 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75075 § 4210 – kwota 6.000,00 zł

 

Zadanie AD/15 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Zakup ubrania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach – Wydział Strategii i Rozwoju
AD/15 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 – kwota 3.000,00 zł

 

Zadanie AD/16 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Wyposażenie biura sołtysa – Wydział Organizacyjno-Administracyjny

AD/16 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75095 § 4210 – kwota 1.000,00 zł

 

Zadanie AD/105 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy Domu Ludowym – Wydział Infrastruktury

AD/105 Inwestycyjne

Dział 600 Rozdział 60020 § 6050 – kwota 25.000,00 zł

 

Zadanie AD/106 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Odwodnienie ulicy Bocznej – Wydział Infrastruktury

AD/106 Inwestycyjne

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – kwota 11.003,30 zł

 

SOŁECTWO SZCZEPANÓW

 

Zadanie AD/17 Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów

Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Szczepanów – Wydział Organizacyjno-Administracyjny

AD/17 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75095 § 4300 – kwota 7.500,00 zł

 

Zadanie AD/18 Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów

Zakup namiotu promocyjnego Sołectwa Szczepanów – Wydział Strategii i Rozwoju

AD/18 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 – kwota 2.500,00 zł

 

Zadanie AD/107 Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów

Wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w sołectwie – Wydział Infrastruktury

AD/107 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 36.000,00 zł

 

 SOŁECTWO OKOCIM

 

Zadanie AD/19 Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim

Doposażenie budynku Domu Ludowego w Okocimiu – Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem

AD/19 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70095 § 4210 – kwota 6.000,00 zł

 

Zadanie AD/110 Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim

Inwestycje związane z oświetleniem ulic wsi Okocim – Wydział Infrastruktury

AD/110 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6060 – kwota 40.003,30 zł

 

SOŁECTWO JASIEŃ

 

Zadanie AD/104 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień

Wykonanie oświetlenia na ulicy Strażackiej – Wydział Infrastruktury

AD/104 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 46.003,30 zł

 

SOŁECTWO WOKOWICE

 

Zadanie AD/108 Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice

Projekt oświetlenia w Sołectwie – Wydział Infrastruktury

AD/108 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 6.000,00 zł

 

Zadanie AD/109 Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice

Zakup sprzętu do koszenia w Sołectwie – Wydział Infrastruktury

AD/109 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90004 § 6060 – kwota 12.500,00 zł

 

Zadanie AD/111 Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice

Dalsze prace remontowe na placu byłego boiska przy ul. Orlik – Wydział Infrastruktury

AD/111 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90004 § 6050 – kwota 14.254,35 zł