Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Fundusz sołecki

ZESTAWIENIE ZADAŃ BEZPOŚEDNICH ORAZ INWESTYTCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 rok

 

BUCZE

 1. Remont budynku remizy OSP Bucze – kwota 35 000 zł

(Dział 926 Rozdział 92605 § 4300

 1. Instalacja monitoringu w centrum Bucza – kwota 4 870,20 zł

(Dział 754 Rozdział 75495 § 4300)

 1. Dofinansowanie montażu ogrzewania w Klubie "Olimpia" Bucze – kwota 3 000 zł

(Dział 926 Rozdział 92605 § 4300)

 

SZCZEPANÓW

 1. Asfaltowanie ulicy Os. Widok - wykonanie podsypki i poboczy – kwota 42 870,20 zł

(Dział 600 Rozdział 60017 § 6050)

 

STERKOWIEC

 1. Poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec – kwota 10 000 zł

(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050)

 1. Zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych w Sterkowcu – kwota 6 000
 2. (Dział 900 Rozdział 90004 § 4300)
 3. Remont ogrodzenia przy budynku Domu Kultury – kwota 12 870,20 zł

(Dział 700 Rozdział 70095 § 4270)

 1. Wiaty przystankowe w komunikacji MPK – kwota 14 000 zł

(Dział 900 Rozdział 90095 § 4300)

 

PORĘBA SPYTKOWSKA

 1. Wykonanie projektu oraz budowa fragmentu oświetlenia ul. Granicznej – kwota 42 870,20 zł

(Dział 600 Rozdział 60017 § 6050)

 

OKOCIM

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Zamkowej – kwota 8 200 zł

(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050)

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul. Czerwona Droga – kwota 34 670,20 zł

(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050)

 

MOKRZYSKA

 1. Wykonanie prac modernizacyjnych na obiekcie Klubu Sportowego LKS Strażak Mokrzyska – kwota 15 000 zł

(Dział 926 Rozdział 92605 § 4270)

 1. Wykonanie brakujących fragmentów oświetlenia w Sołectwie – kwota 21 870,20 zł

(Dział 900 Rozdział 90015 § 6050)

 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z koszem na śmieci przy ul. Wiślanej – kwota 6 000 zł

(Dział 900 Rozdział 90095 § 4300)

 

JASIEŃ

 1. Remont drogi przy ul. Wiśniowej w Jasieniu – kwota 42 870,20 zł

(Dział 600 Rozdział 60016 § 6050)

 

JADOWNIKI

 1. Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych – kwota 10 000 zł

(Dział 900 Rozdział 90004 § 6060)

 1. Wykonanie nowej nawierzchni pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Jadownikach – kwota 29 000 zł

(Dział 700 Rozdział 90095 § 6050)

 1. Zakup, remont, naprawa tablic ogłoszeniowych, tablic informacyjnych oraz słupków z nazwami ulic – kwota 3 870,20 zł

(Dział 750 Rozdział 75095 § 4300)

 

WOKOWICE

 1. Utworzenie miejsca rekreacji przy Orliku (min. boisko do piłki siatkowej, alejki, ławki, zieleńce) – kwota 31 038,02 zł

(Dział 900 Rozdział 90004 § 6050)