Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Fundusz sołecki

ZESTAWIENIE ZADAŃ BEZPOŚEDNICH ORAZ INWESTYTCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 rok

 

SOŁECTWO PORĘBA SPYTKOWSKA

 

Zadanie AD/21 Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska

Remont klatki schodowej w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej

AD/19 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70095 § 4210 – kwota 10.000,00 zł

 

Zadanie AD/22 Fundusz Sołecki - Sołectwo Poręba Spytkowska

Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Porębie Spytkowskiej – zakup sprzętu

AD/20 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 – kwota 42.105,00 zł

 

SOŁECTWO MOKRZYSKA

 

Zadanie AD/108 Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska

Remont centralnego ogrzewania w budynku GOSiR-u. Kolejny etap wykonywanych prac polegających na zdemontowaniu istniejącej, starej instalacji i zastąpienie jej przez nową instalację

AD/110 Inwestycyjne

Dział 700 Rozdział 70095 § 6050 – kwota 40.000,00 zł

 

Zadanie AD/17 Fundusz Sołecki - Sołectwo Mokrzyska

Remont budynku klubowego Strażak Mokrzyska – magazynu. Prace polegające na odświeżeniu elewacji oraz prace remontowe wewnątrz budynku

AD/18 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 – kwota 12.105,00 zł

 

SOŁECTWO BUCZE

 

Zadanie AD/104 Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze

Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego

AD/105 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 30.000,00 zł

 

Zadanie AD/103 Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze

Zakup kosiarki/traktorka dla LKS „Olimpia” Bucze

AD/104 Inwestycyjne

Dział 926 Rozdział 92605 § 6060 – kwota 15.000,00 zł

 

Zadanie AD/08 Fundusz Sołecki - Sołectwo Bucze

Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego

AD/08 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70095 § 4210 – kwota 7.105,00 zł

 

SOŁECTWO STERKOWIEC

 

Zadanie AD/09 Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec

Remont w budynku Domu Kultury - poprawa estetyki sołectwa

AD/09 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70095 § 4270 – kwota 32.105,00 zł

 

Zadanie AD/105 Fundusz Sołecki - Sołectwo Sterkowiec

Poprawa stanu doświetlenia ulic w miejscowości Sterkowiec - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

AD/106 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 20.000,00 zł

 

SOŁECTWO JADOWNIKI

 

Zadanie AD/13 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól (ul. Maszkienicka i droga dojazdowa do pól obok wieży widokowej) poprzez uzupełnienie kruszywem, wyrównanie, oskarpowanie, utrzymanie przejezdności

AD/13 Bezpośrednie

Dział 600 Rozdział 60017 § 4270 – kwota 36.105,00 zł

 

Zadanie AD/14 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Zakup munduru specjalistycznego dla jednostki OSP Jadowniki

AD/14 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 – kwota 4.000,00 zł

 

Zadanie AD/18 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Organizacja biegu "Tropem wilczym"

AD/17 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75075 § 4220 – kwota 6.000,00 zł

 

Zadanie AD/16 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki

Zakup wykaszarki i dmuchawy na potrzeby LKS „Jadowniczanka”

AD/16 Bezpośrednie

Dział 926 Rozdział 92605 § 4210 – kwota 3.000,00 zł

 

Zadanie AD/15 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jadowniki                           

Zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Świetlicy Wiejskiej i KGW „Tradycje”

AD/15 Bezpośrednie

Dział 700 Rozdział 70095 § 4210 – kwota 3.000,00 zł

 

SOŁECTWO SZCZEPANÓW

 

Zadanie AD/10 Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów

Organizacja Pikniku Rodzinnego

AD/10 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 – kwota 5.105,00 zł

 

Zadanie AD/106 Fundusz Sołecki - Sołectwo Szczepanów

Utwardzenie placu pomiędzy ul. Źródlaną, a Kaplicą Narodzenia

AD/107 Inwestycyjne

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – kwota 47.000,00 zł

 

SOŁECTWO OKOCIM

 

Zadanie AD/107 Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim

Utwardzenie terenu na działce 83/1 w Okocimiu

AD/108 Inwestycyjne

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – kwota 44.105,00 zł

 

Zadanie AD/11 Fundusz Sołecki - Sołectwo Okocim

Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla sołectwa

AD/11 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75095 § 4300 – kwota 8.000,00 zł

 

SOŁECTWO JASIEŃ

 

Zadanie AD/109 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień

Uzupełnienie brakujących fragmentów oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jasień

AD/109 Inwestycyjne

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – kwota 42.000,00 zł

 

Zadanie AD/12 Fundusz Sołecki - Sołectwo Jasień

Kamień na drogi w Sołectwie Jasień

AD/12 Bezpośrednie

Dział 600 Rozdział 60017 § 4300 – kwota 10.105,00 zł

 

SOŁECTWO WOKOWICE

 

Zadanie AD/06 Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie jednostki OSP Wokowice

AD/06 Bezpośrednie

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 – kwota 7.000,00 zł

 

Zadanie AD/07 Fundusz Sołecki - Sołectwo Wokowice

Promocja Gminy i Sołectwa Wokowice - przedstawienia występy - wyposażenie Sołectwa

AD/07 Bezpośrednie

Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 – kwota 29.525,61 zł