Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rodzimi Artyści

poeci

Antologia Poetów Ziemi Brzeskiej "Ocalić od zapomnienia".Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi." objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich