Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY W BRZESKU

Celem działania Rady jest upowszechnienie idei samorządności i budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w Gminie Brzesko.

 

Rada realizuje swoje cele poprzez:

  1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Brzesku regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia.
  2. Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie Brzesko.
  3. Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi.
  4. Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.
  5. Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.
  6. Podejmowanie działań propagujących cele Rady.
  7. Zgłaszanie radzie Miejskiej w Brzesku projektów uchwał w sprawach określonych w Statucie Gminy.
  8. Konsultacje innych działań podejmowanych przez Gminę w sprawach dotyczących młodzieży.
  9. Organizowanie pomocy dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w zakresie wyboru i podejmowania dalszej nauki lub pracy.
  10. Propagowanie wolontariatu wśród młodzieży.

 

 Uchwała XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko wraz ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.