Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rada Seniorów

Ogłoszenie konkursu Nagrody Marszalka Wojedztwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych KRYSZTATY SOLI oraz Nagrody dla osób działajacych na rzecz dobra innych AMICUS HOMINUM


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rad Seniorów z terenu wojewodztwa małopolskiego do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Pełnomocnika Wojewody
Malopolskiego ds. Seniorow - Pana Jacka Kowalczyka, które odbędzie sig 29 maja 2023 roku, w godzinach od 10:30 do 13.30 w Sali nr 201 Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowa 22. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu - Pani Agnieszka Rafalska, tel. nr 12 392 15 78.


WEBINARIA dla SENIORÓW

Webinarium CEDUR pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”, 18 maja 2023 roku

Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 roku (10:00-14:10). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 09:45.

Zgłoszenia  przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

-----------------------------------------------------------------------------------

Webinarium CEDUR pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”, 21 czerwca 2023 roku

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2023 roku (10:00-14:10). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 09:45.

Zgłoszenia  przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 20 czerwca 2023 roku, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 


senior.jpg


Skład Rady kadencji 2019-2023

 1. Krystyna Delaney – Stare Miasto
 2. Anna Kałuża – Zielonka
 3. Maria Kądziołka – Kościuszki-Ogrodowa
 4. Bogusława Komęza – Kopaliny-Jagiełły
 5. Zofia Kordecka – Okocimskie
 6. Kazimiera Rybacka – Słotwina
 7. Maria Wielgosz – Brzezowieckie
 8. Stanisława Bujak – Szczepanów
 9. Zbigniew Cichoński – Jasień
 10. Urszula Halik – Mokrzyska
 11. Zofia Kargol – Wokowice
 12. Teresa Maksimowicz – Jadowniki
 13. Stanisław Milewski – Bucze
 14. Krystyna Put – Poręba Spytkowska
 15. Grażyna Tomczyk-Czesak – Okocim
 16. Maria Turlej – Sterkowiec
 17. Cecylia Jabłońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 18. Joanna Gorzelańska – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
 19. Mieczysława Klimek – Rada Miejska w Brzesku
 20. Franciszka Klimek – przedstawicielka burmistrza Brzeska
 21. Wojciech Poniewierski – Polski Związek Emerytów i Rencistów

 SKŁAD RADY  2015-2018:

Bujak Stanisława, Cichoński Zbigniew, Delaney Krystyna, Dziki Hanna, Gorzelańska Joanna, Halik Urszula, Jabłońska Cecylia, Kałuża Anna, Kargol Zofia, Kądziołka Maria, Klimek Mieczysława, Knaga Edward, Komęza Bogusława, Kordecka Zofia, Maksimowicz Teresa, Milewski Edward, Put Krystyna, Rybacka Kazimiera, Tomczyk-Czesak Grażyna, Turlej Maria, Wielgosz Maria 

Małopolski e-Senior – weź udział w projekcie!