Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Profil Zaufany

Aby uzyskać profil zaufany należy:

- założyć konto na www.epuap.gov.pl

- złożyć wniosek o profil zaufany

- potwierdzić dane w punkcie potwierdzającym

USTAWAz dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art.  20c.  [Podmioty potwierdzające profil zaufany ePUAP]2.  Funkcję punktu potwierdzającego pełni:

1) konsul;

2) naczelnik urzędu skarbowego;

3) wojewoda;

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Punktem potwierdzającym w Brzesku jest URZĄD SKARBOWY W BRZESKU, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 16, 32-800 BRZESKO