Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Profilaktyka w gminie

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POMOCY RODZINOM

ZAPRASZAMY OSOBY UZALEŻNIONE, RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY NA BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:

  • Psycholog
  • Mediator
  • Prawnik
  • Pracownik socjalny

Po uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 14 6522945

ZAPRASZAMY DZIECI I  MŁODZIEŻ - https://www.brzesko.pl/artykul/232,otworz-sie-na-pomoc-z-gmina-brzesko

Poniedziałek od godziny 13.30 – 14.30

BRZESKO, UL. OKOCIMSKA 5, II PIĘTRO (Budynek MZGM).

zgłaszać mogą się osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, mającej trudności w podejmowaniu decyzji, jak również potrzebującej pomocy ze strony osób dorosłych w kwestiach występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, i nowych substancji psychoaktywnych.


Alkoholicy też mają rodziny. Niemal każdy na świecie słyszał o mityngach Anonimowych Alkoholików, ale niewiele osób wie, że są też spotkania dla bliskich i przyjaciół alkoholików ... zobacz więcej


W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brzesko przekazujemy Państwu materiały kampanii profilaktycznych

Kontakt z osobą odpowiedzialną za programy profilaktyczne: tel. 14 6865149, e-mail: renata.pabian@um.brzesko.pl


Ankieta -  przemoc domowa w środowisku lokalnym.

Badanie przeprowadzone jest na potrzebę opracowania profesjonalnej diagnozy zjawiska przemocy domowej, przyczyni się  do pełniejszego rozpoznania zjawiska przemocy domowej w gminie Brzesko, do opracowania Gminnego Programu Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar  Przemocy Domowej dla Gminy Brzesko na lata 2024r. – 2029r.


Bezpłatne badania w ramach programu: Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, Celu Operacyjnego nr 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.


1. Myślę i jeżdżę trzeźwo

clipboard02.png

strzalkawlewo.png   zobacz książeczkę

pdf.png   pobierz książeczkę 6,04 MB

 zip.png   pobierz ulotki 4,79 MB

  

2. Depresja – widzę, rozumiem, pomagam

- materiały dla dzieci i młodzieży

depresja.jpg

strzalkawlewo.png   zobacz książeczkę

pdf.png   pobierz książeczkę 10.52 MB

 zip.png   pobierz karty aktywności 2.80 MB

ulotki.png   audycja dla dzieci 

ulotki.png   audycja dla młodzieży

  

- materiały dla rodziców

depresja-dla-rodzicow.jpg

strzalkawlewo.png   zobacz książeczkę

pdf.png   pobierz książeczkę 15,03 MB

 zip.png   pobierz ulotki 1,15 MB

  

- materiały dla nauczycieli

depresja-dla-nauczycieli.jpg

strzalkawlewo.png   zobacz książeczkę

pdf.png   pobierz książeczkę 11,88 MB

 zip.png   scenariusze zajęć lekcyjnych 2,40 MB