Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA - „Brzesko - Tereny infrastruktury technicznej”
2023-12-05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA - „Brzesko - Tereny infrastruktury technicznej”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie &b(...)

Czytaj więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Wokowice 1”
2023-11-30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Wokowice 1”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawyz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. z(...)

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2023-11-29
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
2023-11-28
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszacej i(...)

Czytaj więcej
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Brzesku
2023-11-27
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Brzesku

Obwieszczenie znak: OS.6220.21.2023.RC z dnia 27.11.2023 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środo(...)

Czytaj więcej
LXVIII Sesja Rady Miejskiej
2023-11-24
LXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu (...)

Czytaj więcej
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Brzesku
2023-11-23
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Brzesku

Obwieszczenie znak:OS.6220.19.2023.RC z dnia 23.11.2023 r.  informujące o przedłożeniu aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „(...)

Czytaj więcej
Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Wokowicach
2023-11-23
Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Wokowicach

Obwieszczenie znak:OS.6220.14.2023.RC z dnia 23.11.2023 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami spra(...)

Czytaj więcej
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11,52 MW w Okocimiu
2023-11-21
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11,52 MW w Okocimiu

Obwieszczenie znak: OS.6220.12.2023.RC z dnia 21.11.2023 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.12.2023.RC z dnia 20.(...)

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Referent w Zespole Dotacji
2023-11-17
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Referent w Zespole Dotacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent(...)

Czytaj więcej
X Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej
2023-11-17
X Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej

Rada Miejska w Brzesku X Posiedzenie w dniu 23 listopada 2023, godz. 09:00 Komisja Gospodarki Finansowej – w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Gł(...)

Czytaj więcej
VIII Posiedzenie - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2023-11-17
VIII Posiedzenie - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Brzesku VIII Posiedzenie w dniu 23 listopada 2023, godz. 08:00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Sali posiedzeń UM w Brzesku, (...)

Czytaj więcej