Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce nr 306/1
2022-11-16
Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce nr 306/1

Obwieszczenie znak: OS.6220.9.2022.RC z dnia 16.11.2022 r. informujące o przedłożeniu uzupełnienia do karty informacyjnej dla przedsięwzięcia p.n.:Zbi(...)

Czytaj więcej
LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2022-11-16
LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz &se(...)

Czytaj więcej
XI Posiedzenie Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2022-11-14
XI Posiedzenie Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rada Miejska w Brzesku XI Posiedzenie w dniu 18 listopada 2022 r. godz. 09:00 Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – po(...)

Czytaj więcej
X Posiedzenie - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu razem z Komisją SOPPiP
2022-11-10
X Posiedzenie - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu razem z Komisją SOPPiP

Rada Miejska w Brzesku X Posiedzenie w dniu 16 listopada 2022, godz. 08:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu razem z Komisją SOPPiP W Sali posiedzeń(...)

Czytaj więcej
X Posiedzenie - Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2022-11-10
X Posiedzenie - Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Rada Miejska w Brzesku X Posiedzenie w dniu 16 listopada 2022, godz. 08:30 Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji razem z Komisją(...)

Czytaj więcej
Zarządzenie Nr  332/2022 Burmistrza Brzeska  z dnia 3 listopada 2022 r.
2022-11-04
Zarządzenie Nr 332/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym. Na podstawie:(...)

Czytaj więcej
Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi
2022-11-03
Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi

Obwieszczenie znak: OS.6220.7.2022.RC z dnia 03.11.2022 r. informujące o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu (...)

Czytaj więcej
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez  Okocimski Klub Tenisowy
2022-10-28
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Okocimski Klub Tenisowy

Oferta ta złożona jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1(...)

Czytaj więcej
Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2022-10-27
Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie znak:OS.6220.8.2022.RC z dnia 27.10.2022 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla (...)

Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 313/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 21.10.2022r.
2022-10-27
Zarządzenie Nr 313/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 21.10.2022r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg(...)

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2022-10-26
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent(...)

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW
2022-10-25
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW

Burmistrz Brzeska przedłuża termin naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Goetzów Oko(...)

Czytaj więcej