Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miasta

XLI Nadzwyczajna Sesja
2021-11-18
XLI Nadzwyczajna Sesja

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2021 r. poz.1372  ) or(...)

Czytaj więcej
VIII Posiedzenie - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
2021-11-16
VIII Posiedzenie - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Brzesku VIII Posiedzenie w dniu 26 listopada 2021, godz. 08.15 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- w trybie zdalnym   Ot(...)

Czytaj więcej
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Brzesko
2021-11-10
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Brzesko

Obwieszczenie IK.7011.7.1.1.2021.SH w sprawie wyłożenia do wglądu publicznego "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i (...)

Czytaj więcej
Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Mokrzyska
2021-11-05
Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Mokrzyska

Obwieszczenie znak: OS.6220.13.2021.RC z dnia 05.11.2021 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl(...)

Czytaj więcej
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11,52 MW
2021-11-02
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11,52 MW

Obwieszczenie znak: OS.6220.15.2021.RC z dnia 02.11.2021 r. informujące o przedłożeniu aneksu do karty informacyjnej dla przedsięwzięcia p.n.: “(...)

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze
2021-10-29
Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ BRZESKA ogłasza nabór NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU - podinspektor (1 etat) w Wydziale Infrastruktury OGŁO(...)

Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska w msc. Jadowniki i Porąbka Uszewska
2021-10-28
Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska w msc. Jadowniki i Porąbka Uszewska

Obwieszczenie znak: OS.6220.11.2021.RC z dnia 28.10.2021 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl(...)

Czytaj więcej
XL Sesja Rady Miejskiej
2021-10-22
XL Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku XL Sesja w dniu 27 października 2021 r. godz. 09:00 Radni – Sesja w trybie zdalnym   Uprzejmie zawiadamiam, że n(...)

Czytaj więcej
Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej  - Okocim
2021-10-20
Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - Okocim

Obwieszczenie znak: OS.6220.18.2021.RC z dnia 20.10.2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środo(...)

Czytaj więcej
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
2021-10-19
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 286/2021 Burmistrza Brzeska z dnia 18.10.2021r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmio(...)

Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1452 K Brzesko – Mokrzyska w msc. Brzesko i Mokrzyska
2021-10-18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1452 K Brzesko – Mokrzyska w msc. Brzesko i Mokrzyska

Obwieszczenie znak: OS.6220.10.2021.RC z dnia 18.10.2021 r.  informujące o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji o środowiskowych uwarunkowani(...)

Czytaj więcej
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2021-10-17
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacjigruntów oraz użytków gruntowych obejmującego obręby ewide(...)

Czytaj więcej