Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
18 / 2019. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska. 2019-10-24Czytaj więcej
17 / 2019. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach. 2019-10-23Czytaj więcej
16/2019. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Brzesko w sołectwach Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2019 / 2020. 2019-10-18Czytaj więcej
15 / 2019. Administrowanie placem targowym oraz zarządzanie nieruchomościami budynkowymi tj. pawilonami handlowymi oraz sanitarnymi znajdującymi się na terenie Placu Targowego w Brzesku. 2019-10-09Czytaj więcej
14 / 2019. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020. 2019-10-08Czytaj więcej
13 / 2019. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska. 2019-10-02Czytaj więcej
12 / 2019. Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku – Etap 1. 2019-09-16Czytaj więcej
11 / 2019. Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od o+000,00 do 0 = 411,94 wraz z włączeniami w km 0 + 350,50 odcinek nr II 0+000,00 do 0 + 140,00 oraz w km 0+411,94, odcinek nr III 0, 000,00 do 0+130 w miejscowości Brzesko 2019-09-06Czytaj więcej
10 / 2019. Budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku na odcinku nr I od km 0 + 000,00 do 0 + 497,43 oraz na odcinku nr II od km 0 + 009,45 do 0 + 130,00. 2019-09-03Czytaj więcej
9 / 2019. Zakup i montaż sanitariatów kontenerowych na Placu Targowym w Brzesku. 2019-08-07Czytaj więcej
8 / 2019. Remont szachtów i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz innych drobnych robót remontowych przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku. 2019-07-11Czytaj więcej
7 / 2019. Adaptacja holu głównego dla potrzeb utworzenia punktu obsługi klienta w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51. 2019-07-04Czytaj więcej