Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi

TytułData publikacji
19/2021 - Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko 2021-11-25Czytaj więcej
18/2021 - Świadczenie usług w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko 2021-11-10Czytaj więcej
17/2021 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2021/2022 w sołectwach Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska 2021-10-21Czytaj więcej
16 / 2021 - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2022. 2021-10-21Czytaj więcej
14/2021 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko oraz ich transport do Instalacji Komunalnej 2021-10-20Czytaj więcej
15 / 2021 - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzesko oraz zapewnienie im opieki. 2021-10-18Czytaj więcej
13/ Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brzesko w sezonie zimowym 2021/2022 2021-10-08Czytaj więcej
12 / 2021 - Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Szczepanów. 2021-09-20Czytaj więcej
11 / 2021 - Budowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzesko w ciągu dróg krajowych nr 75, 75a, 94g. 2021-09-08Czytaj więcej
10/2021- Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko 2021-09-03Czytaj więcej
9 / 2021 - Przebudowa dachu płaskiego krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 12 w Brzesku, Gmina Brzesko - postępowanie nr 2. 2021-07-16Czytaj więcej
8/2021- Organizacja i prowadzenie na terenie miasta Brzesko Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2021-07-16Czytaj więcej