Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA
2014-03-05
WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.), oraz(...)

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin
2014-03-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin

Wójt Gminy Borzęcin zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia: Wydobywanie k(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
2014-03-05
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego  i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:     14 marca 2014 r(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2014-03-05
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 12 marca 2014 r. (środa) o godzi(...)

Czytaj więcej
Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2014-02-28
Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Brzeska ogłasza, otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań, gminy na rok 2014,  w zakresie upowszech(...)

Czytaj więcej
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze”
2014-02-25
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze”

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wy(...)

Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Mokrzyskach.
2014-02-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Mokrzyskach.

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul Głowackiego 51 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczon(...)

Czytaj więcej
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2014-02-21
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594(...)

Czytaj więcej
Ogłoszenie wyników konkursu ofert  na wsparcie zadań publicznych z zakresu Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Społecznej
2014-02-21
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Społecznej

Ogłoszenie wyników konkursu ofert  na wsparcie  realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2014 z zakresu Profilaktyki Uz(...)

Czytaj więcej
Nieruchomości przeznaczone do zbycia, dzierżawy i najmu.
2014-02-20
Nieruchomości przeznaczone do zbycia, dzierżawy i najmu.

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 zostały wywieszone wykazy :•    nieruchomości (...)

Czytaj więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
2014-02-20
INFORMACJA O WYNIKU NABORU

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO - podinspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej - Referat Budownictwa i (...)

Czytaj więcej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2014-02-19
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY  W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO - poborca (1/2 etatu) w (...)

Czytaj więcej