Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia z Urzędu Miejskiego

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze”
2014-04-15
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: ITK.III.6220.15.2011.RC z dnia 26.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywan(...)

Czytaj więcej
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO POBORCY W BIURZE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
2014-04-10
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO POBORCY W BIURZE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

Burmistrz Brzeska informuje, iż nabór na stanowisko poborcy w Biurze Egzekucji Administracyjnej (1/2 etatu) w Urzędzie Miejskim w Brzesku (ogłoszony w(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2014-04-09
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, które odbędzie się w dniu:  16 kwietnia 2014 roku ( środ(...)

Czytaj więcej
Złoża Łęki-Ropek
2014-04-08
Złoża Łęki-Ropek

Wójt Gminy Borzęcin obwieszcza, wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie(...)

Czytaj więcej
Zarządzenie  Nr  05/2014  Dyrektora  Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku z dnia  7 kwietnia 2014 r.
2014-04-08
Zarządzenie Nr 05/2014 Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie: przeznaczenia do wynajmu powierzchni użytkowej  w lokalu stanowiącym własność Gminy Brzesko.         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ust(...)

Czytaj więcej
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY  BRZESKO
2014-04-08
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZESKO

OGŁOSZENIE BURMISTRZ BRZESKA    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego  i Promocji
2014-04-07
Posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Prawa Porządku Publicznego  i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:        9 kwietnia 2(...)

Czytaj więcej
Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z droga gminną nr 250691. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce - Brzesko. Etap I
2014-04-04
Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z droga gminną nr 250691. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce - Brzesko. Etap I

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publiczny(...)

Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2014-04-02
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu :  11 (...)

Czytaj więcej
Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzesko
2014-04-01
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzesko

OGŁOSZENIE BURMISTRZ BRZESKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (...)

Czytaj więcej
Konkurs ofert z zakresu profilaktyki uzależnień
2014-04-01
Konkurs ofert z zakresu profilaktyki uzależnień

ZARZĄDZENIE NR 91/2014 Burmistrza Brzeska  z dnia 31.03.2014r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z(...)

Czytaj więcej
Przebudowa szlaku kolejowego
2014-03-27
Przebudowa szlaku kolejowego

Wojewoda Małopolski zawiadamia o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w ponownej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Procedura zosta(...)

Czytaj więcej