Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ważne Informacje

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

Na terenie Gminy Brzesko, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Brzeska.

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony w zakładce Środowisko/Gospodarowanie Odpadami/ Zbiórki odpadów.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska 14 68 65 172.

--------------------------------------------------

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

"Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska"

--------------------------------------------------