Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
INFORMACJA WS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BRZESKO NA LATA 2022 – 2029
30.05.2022

INFORMACJA WS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BRZESKO NA LATA 2022 – 2029

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Gminy Brzesko z dnia 23 maja 2022 r. zapraszamy mieszkańców gminy Brzesko do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022-2029 oraz projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą zgłaszać uwagi w terminie od 30.05.2022 roku do 23.06.2022 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie internetowej gminy), który należy przesłać elektronicznie na adres: umbrzesko@brzesko.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. B. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko (pok. nr 13). W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Brzesku;
  • ustnie do protokołu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku (ul. B. Głowackiego 51) pok. 13 lub telefonicznie pod nr 14 68 65 178 , w godzinach pracy Urzędu;
  • w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 2 czerwca 2022 r. w godzinach 16.00-18.00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku (sala obrad).

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2022 - 2029 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w okresie konsultacji udostępnia się na stronie internetowej www.brzesko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko oraz w Urzędzie Miejskim w Brzesku w Wydziale Strategii i Rozwoju (pokój nr 13) w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG

PROJEKT PROGRAMU

PROJEKT UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU