Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości 12.03.2024 r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i najmu

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku pokój 119 I piętro, pod numerem telefonu: 14 - 68-65-157.

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

1164/3

2.

-Powierzchnia dzierżawy

0,0359 ha

3.

Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00024822/1

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Brzesko, ul. Kwiatowa

Teren jest sklasyfikowany jako  RV 

 

6.

Forma dzierżawy

 

tryb bezprzetargowy

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

uprawa warzyw

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

0,30 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

9

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku,

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344).  W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny
lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

       2355/9

 

2.

Powierzchnia dzierżawy

60,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00056564/7

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Brzesko, ul. Barona Goetza

 

Teren jest sklasyfikowany jako  B

 

6.

Forma dzierżawy/najmu

 

tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

pomieszczenia gospodarcze

 

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

2,00 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości według obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji, począwszy od 2024 roku dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344
z póżn.zm.).  W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje
na poziomie ubiegłego roku.

            Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat