Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu 15.02.2024 r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku  pod numerem telefonu 14- 68-65-157.

 

 

1.

Numer lokalu użytkowego

Þ   36E

2.

Powierzchnia lokalu

Þ    14,70 m2

3.

Numer działki ewidencyjnej

Þ    1883/4

4

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Głowackiego 40

Þ     

5.

Opis lokalu

 

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza i zawarcie umowy
o dostawę wody Najemca zwraca się do RPWiK
w Brzesku.

2.Instalacja elektryczna

O zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej Najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej.

Montażu licznika poboru energii elektrycznej Najemca dokonuje na własny koszt.

 

6.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

7.

Forma wynajmu

 

Þ    tryb bezprzetargowy                                                                                           

 

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1 m2 brutto

 

 10,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 

9

Termin wnoszenia opłat

 

Þ    do 10 dnia każdego miesiąca z góry, .

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344 z póżn.zm.).

            Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny
lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

 

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

do trzech lat