Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko w części przeznaczonej do najmu

 

1.

Położenie

 

-         Okocim ul. Goetzów Okocimskich 83 –

położenie na I piętrze budynku Domu Ludowego

2.

 

Numer działki ewidencyjnej  Numer księgi wieczystej

-         93/2

-         TR1B/00049633/0

3.

Powierzchnia lokalu (części pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do najmu)

-          4 m2

4.

Opis lokalu

 

- Najem dotyczy powierzchni użytkowej części   korytarza (ciągu komunikacyjnego do włazu dachowego) znajdującego się na I piętrze budynku Domu Ludowego, na zainstalowanie bezobsługowej szafy teleinformatycznej.

- Wyposażenie budynku, w którym znajduje się przedmiot najmu:

1)      Instalacja elektryczna.

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej będzie

dokonywane na podstawie odczytu stanu podlicznika zamontowanego dla potrzeb najmu.

2)      Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Prowadzona działalność nie wymaga korzystania          z wody i kanalizacji.

3)      Obiekt jest ogrzewany centralnym ogrzewaniem gazowym.

Za centralne ogrzewanie przedmiotu najmu
nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

5.

Przeznaczenie przedmiotu najmu

-         prowadzenie działalności usługowej

(usługi internetowe )

 

7.

Forma najmu

 

-         bezprzetargowa

 

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1 m2 netto

 

-          28,67 zł netto (plus podatek VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

9

Termin wnoszenia opłat

 

-         10-ty każdego miesiąca z dołu .

10

Zasady aktualizacji opłat

- Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art. Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT            i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

- nieoznaczony

 

 

Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości w wysokości  i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 118, I piętro, tel. 146865129.