Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości 28.07.21

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

 

1.

Numery działek ewidencyjnych

 

1411/373, 1411/374, 1411/375, 1411/376, 1411/377, 1411/378, 1411/379, 1411/381, 1411/382, 1411/383, 1411/384, 1411/385, 1411/386,    1411/387, 1411/388, 1411/389.

 

2.

Powierzchnia działek

 

1411/373 – 0,0846 ha, 1411/374 – 0,0858 ha, 1411/375 – 0,0863 ha, 1411/376 – 0,0870 ha, 1411/377 – 0,0877 ha, 1411/378 – 0,0885 ha, 1411/379 – 0,1022 ha, 1411/381 – 0,0829 ha, 1411/382 – 0,0774 ha, 1411/383 – 0,0744 ha, 1411/384 – 0,0774 ha, 1411/385 – 0,0788 ha, 1411/386 – 0,0759 ha, 1411/387 – 0,0788 ha, 1411/388 – 0,0811 ha, 1411/389 – 0,0783 ha.

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00065482/4.

4.

Położenie

Obręb ewidencyjny Brzesko.

 

5.

Opis nieruchomości

 

Działki gruntowe niezabudowane będące do dnia 26.09.2089r.
w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położone są w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1,5 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”,
w bezpośrednim sąsiedztwie publicznej  drogi gminnej która poprzez ul. Aleja Solidarności łączy się z ul. Pomianowską. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako R IVa. Przedmiotowe działki uzbrojone są w kanalizację deszczową i sanitarną. Pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych  gruntu.

Działki o numerach 1411/373, 1411/374, 1411/375, 1411/376, 1411/377, 1411/378, 1411/379 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki sklasyfikowanej jako Ls III, co wymaga uwzględnienia odpowiednich odległości  wymaganych przepisami prawa w projektowaniu obiektów budowlanych.

 

6.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Przedmiotowe działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się w terenach przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) - symbol w planie C4 MN, C5 MN.

 

7.

Forma zbycia

 

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

8.

Cena wywoławcza netto nieruchomości

 

działka numer 1411/373 – 144 500,00 zł ,

działka numer 1411/374 – 146 500,00 zł ,

działka numer 1411/375 – 147 500,00 zł ,

działka numer 1411/376 – 148 500,00 zł ,

działka numer 1411/377 – 150 000,00 zł ,

działka numer 1411/378 – 151 500,00 zł ,

działka numer 1411/379 – 174 500,00 zł ,

działka numer 1411/381 – 141 500,00 zł ,

działka numer 1411/382 – 132 500,00 zł ,

działka numer 1411/383 – 127 000,00 zł ,

działka numer 1411/384 – 132 500,00 zł ,

działka numer 1411/385 – 134 500,00 zł ,

działka numer 1411/386 – 129 500,00 zł ,

działka numer 1411/387 – 134 500,00 zł,

działka numer 1411/388 – 138 500,00 zł,

działka numer 1411/389 – 133 500,00 zł.

 

Do każdej ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Obecna stawka podatku VAT wynosi 23 %.

 

9.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych wyżej działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego urzędu do dnia 8 września 2021 r. włącznie (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu).

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 - pokój 119,  tel. 14-68-65-157.