Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy 07.05.21r

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

 Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pod numerem telefonu: 14 -68-65-157.

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

   810/5, 811/3

   

2.

-Powierzchnia dzierżawy

 359,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

  TR1B/00056623/9,

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Brzesko, ul. Jana Pawła II

 

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bp

 

6.

Forma dzierżawy

 

  tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

  zieleń przydomowa

   

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

  0,20 zł  netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

  1065/7

   

2.

-Powierzchnia dzierżawy

    0,0419 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00021266/4,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVb

 

6.

Forma dzierżawy

 

   tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

 uprawa warzyw, zieleń, garaż o charakterze tymczasowym

    

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

 

    9,84 zł netto za 100,0 m2 , (warzywa, zieleń)

   13,84 zł netto za 1,0 m2 (garaż),  do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

   15 maja każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

   1971

   

2.

-Powierzchnia dzierżawy

   0,4710 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

    TR1B/00000924/2,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

   obręb Poręba Spytkowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb, Ł IV.

 

6.

Forma dzierżawy

 

   tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

   uprawy rolne

   

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

    0,016 zł netto za 1,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

   31 marca każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat