Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu

 Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w  Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku  pod numerem telefonu 14- 68-65-157.

 

1.

Numer lokalu użytkowego

 

Þ    39 E

2.

Powierzchnia lokalu

 

Þ    14,4 m2

3.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1883/4

4

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Głowackiego 40

Þ     

5.

Opis lokalu

 

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza i zawarcie umowy
o dostawę wody najemca zwraca się do RPWiK
w Brzesku.

2.Instalacja elektryczna trójfazowa

O zamontowanie licznika pomiarowego
i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do Rejonu Energetycznego
w Bochni.

 

6.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

7.

Forma wynajmu

 

Þ    tryb bezprzetargowy                                                                                           

 

8.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1 m2 brutto

 

 46,46 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 

9

Termin wnoszenia opłat

 

Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1990 z późn.zm.).

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

 do 3 lat