Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy 19.10.20

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1164/3, 1116/4

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    838,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00024822/1, TR1B/00006784/0

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Kwiatowa

Þ   Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawa warzyw

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,52 zł  netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1471,

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0025 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00024609/2,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bz.

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    kiosk handlowy

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego  netto

 

Þ    14,12 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10-go każdego miesiąca z góry,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2747/17

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

44,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00037901/3

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, os. Wł.Jagiełły

 

Teren jest sklasyfikowany jako B

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    kiosk handlowy

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    6,08 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10-go każdego miesiąca

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1145/25, 1146/4, 1146/13

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    310,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00021266/4,   TR1B/00054595/9

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Czarnowiejska

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVa, RIVb

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    tymczasowa droga dojazdowa, miejsca postojowe

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,20 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10-go każdego miesiąca,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn.zm.).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1411/372

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    1192,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00065482/4

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    składowanie materiałów sypkich, baza sprzętowa

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,2616 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10-go każdego miesiąca,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65 z późn.zm.).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   965/5, 965/7

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,4819 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00081315/1,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Starowiejska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Br/Ps IV, Ł IV,W/RIVa,

RIVB, Br/Ps IV

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawy ogrodnicze w tunelach foliowych

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego  netto

 

Þ    0,48 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    20-go każdego miesiąca z góry,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat