Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do zbycia - 05.10.20

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

  1. Lokal mieszkalny - Nr 47
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu - 34,6 m2
  3. Położenie i opis nieruchomości - Lokal mieszkalny nr 47 znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ogrodowej 6 w Brzesku. Położony jest na II piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,0 m2.
  4. Forma zbycia - Bez przetargu na rzecz najemcy
  5. Wartość lokalu - 121.927,00 zł
  6. Wysokość udzielanej bonifikaty - 60%
    cena sprzedaży lokalu - 48.770,80 zł
  7. Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1109/3 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00030049/3) - 3.285,00 zł - zgodnie z udziałem wynoszącym 6427/480000 części
  8. Wysokość udzielanej bonifikaty - 60%

cena sprzedaży działki zgodnie z udziałem 6427/480000 - 1.314,00 zł

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie objętych niniejszym wykazem zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1109/3,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r.włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

 

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 290/2020  Burmistrza Brzeska z dnia 1 października 2020 r.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.