Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LOKALE DO WYNAJMU

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju nr 119 I piętro tel. 0-14 68-65-157.

1.Numer lokalu użytkowego

 

 

Þ  38 E 
2.Powierzchnia lokalu

 

 

Þ    14,7 m2 
3.Numer działki ewidencyjnej

 

Nr księgi wieczystej

Þ    1883/4

 

Þ    TR1B/00066983/3

 
4PołożenieÞ   Brzesko, ul. Głowackiego 40

 

Þ

 
5.Opis lokalu

 

 

Wyposażenie lokalu:

 

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza i zawarcie umowy
o dostawę wody najemca zwraca się do RPWiK
w Brzesku.

2.Instalacja elektryczna trójfazowa

O zamontowanie licznika pomiarowego
i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do Rejonu Energetycznego
w Bochni.

 

 
6.Przeznaczenie lokalu

 

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

 

 
7.Forma wynajmu

 

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

 

 
8.Stawka wywoławcza czynszu

 

miesięcznego za 1 m2 netto

 

Þ     31,028 zł netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

 

 
9Termin wnoszenia opłat

 

 

Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, . 
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

 

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65
z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 
1.Numer działki ewidencyjnej

 

Nr księgi wieczystej

Þ    1109/3

 

Þ

Þ    TR1B/00030049/3

2.Powierzchnia lokalu użytkowego

 

 

Þ

 

Þ    80,30 m2

3PołożenieÞ    Brzesko, ul. Ogrodowej nr 6 –położony

 

Þ    na parterze budynku wielomieszkaniowego

 

4.Opis lokalu

 

 

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń z zapleczem sanitarnym

 

oraz magazynowym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i sedesem.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–

MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie

najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje w połowie i na końcu danego roku.

Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów z wodomierza znajdującego się

w lokalu.

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zawiera we własnym zakresie umowę na dostawę energii elektrycznej.

3.Instalacja gazowa.

Najemca we własnym zakresie zawiera umowę na dostawę gazu.

4.Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie
z ciepłowni
tj. grzejniki i instalacja.

Opłaty za energię cieplną nalicza MZGM Brzesko w formie miesięcznej zaliczki

określonej w umowie najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje po zakończeniu sezonu grzewczego na podstawie
ciepłomierza znajdującego się w lokalu.

Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie

Zarządcy budynku-MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności

tej instalacji. Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania

instalacji gazowej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.

 

5.Przeznaczenie lokalu

 

 

Þ      działalność usługowo-handlowa
6.Forma przetargu

 

 

Þ   tryb bezprzetargowy

 

 

7.Stawka  czynszu

 

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      8,9054 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT

 

Þ     w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8Termin wnoszenia opłatÞ   do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

 

Þ

9Zasady aktualizacji opłatCzynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w każdym kolejnym roku

 

w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS,

stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

 

10Czas trwania najmunieoznaczony

 

 

     

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119 I piętro tel. 14/ 68-65-157.