Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.

 
1.Numer działki ewidencyjnej    1109/33,    
2.-Powierzchnia dzierżawy0,0020 ha 
3.Numer księgi wieczystej    TR1B/00053679/5,
4. 5.Położenie Opis nieruchomości   Brzesko, ul. Królowej Jadwigi Teren jest sklasyfikowany jako B. 
6.Forma dzierżawy     tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawygaraż o charakterze tymczasowym 
8.Stawka czynszurocznego  netto 13,38 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9Termin wnoszenia opłat15 maja każdego roku,   
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.  
11Czas trwania dzierżawy czas oznaczony – do trzech lat 
  
1.Numer działki ewidencyjnej 2356/10
2.-Powierzchnia dzierżawy 0,10 ha 
3.Numer księgi wieczystej TR1B/00054296/3,
4. 5.Położenie Opis nieruchomości Brzesko, ul. Okocimska Teren jest sklasyfikowany jako RIVa. 
6.Forma dzierżawy tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawyuprawa warzyw 
8.Stawka czynszurocznego  netto6,39 do 9,52 zł netto za 100,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9Termin wnoszenia opłat31 marca każdego roku,   
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VATi nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 
11Czas trwania dzierżawy czas oznaczony – do trzech lat 
  
1.Numer działki ewidencyjnej 80/11   
2.-Powierzchnia dzierżawy0,0128 ha 
3.Numer księgi wieczystej  TR1B/00063051/0 
4. 5.Położenie Opis nieruchomości Obręb Okocim Teren jest sklasyfikowany jako  Ps IV 
6.Forma użyczenia tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu użyczeniakontenery sanitarne o charakterze tymczasowym, stanowiące zaplecze sanitarne dla osób korzystających z boiska sportowego, amfiteatru 
8Czas trwania użyczenia czas oznaczony – do pięciu lat 
  
1.Numer działki ewidencyjnej 1751 (Brzesko), 5389 (Jadowniki), 487/3 (Okocim) 
2.-Powierzchnia dzierżawy0,0021 ha 
3.Numer księgi wieczystej TR1B/00054538/2, TR1B/00065986/7,TR1B/00091796/9 
4. 5.Położenie Opis nieruchomości  Obręb Brzesko, Jadowniki, Okocim Teren jest sklasyfikowany jako  Bz, dr, R IIIb 
6.Forma użyczenia  tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu użyczeniaaltany z tablicami informacyjnymi 
8Czas trwania użyczenia czas oznaczony – do dziesięciu lat