Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119, I piętro tel. 0-14 68-65-157.

1.Numer lokalu użytkowego Þ  31 D
2.Powierzchnia lokalu Þ    14,4 m2
3.Numer działki ewidencyjnej Þ    1883/4
4PołożenieÞ    Brzesko, ul. Głowackiego 40Þ
5.Opis lokalu Wyposażenie lokalu:1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .O zamontowanie wodomierza  najemca zwraca siędo RPWiK w Brzesku. Koszty poboru wody są rozliczane przez Administratora Placu Targowego na podstawie odczytów z wodomierza.2.Instalacja elektrycznaO zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej. 
6.Przeznaczenie lokalu Þ    prowadzenie działalności handlowej 
7.Forma najmu Þ    Przetarg ustny nieograniczony 
8.Stawka wywoławcza czynszumiesięcznego za 1 m2 brutto  40,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa). 
9Termin wnoszenia opłat Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204z późn.zm.).Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VATi nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 
11Czas trwania najmu na czas nieoznaczony