Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Brzesku, należy posiadać:

– bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
– profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP
(w przypadku braku konta można je utworzyć na stronie ePUAP, konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

1) przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza na stronie ePUAP,

2) przesłanie podpisanego podpisem elektronicznym dokumentu pocztą elektroniczną,

3) dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) na następujących nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB

b) płyta CD/DVD Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu

1) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES
2) akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, DOCX, RTF, SXW, ODT
b) XLS, XLSX, SXC, ODS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
f) PDF
g) ZIP, RAR

3) wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 4 MB.
4) dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

esp

Adres skrytki na e-PUAP Urzędu Miejskiego w Brzesku:  /077a4ctkxc/skrytka