Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Profilaktyczny program dla szkół
22.03.2024

Profilaktyczny program dla szkół

640 uczniów „starszych” klas ze wszystkich szkół podstawowych gminy Brzesko uczestniczyło w warsztatach profilaktyczno-muzycznych zatytułowanych „Droga donikąd”. Na zaproszenie burmistrza Brzeska Tomasza Latochy, w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym  z młodzieżą spotkał się Grzegorz Stępień, muzyk od 17 lat związany z Zespołem Oddział Zamknięty.

Grzegorz Stępień bardzo dobrze poznał zgubne skutki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Wie również doskonale, co to mowa nienawiści, hejt, stosowanie wulgaryzmów i cyberprzemoc. Tą wiedzę o zagrożeniach, którą zgłębił w wystarczającym stopniu poruszając się w branży muzycznej, dzieli się teraz z młodymi ludźmi, przestrzegając ich przed nimi, a jednocześnie wskazując właściwe drogowskazy. Jest to tak zwana PROFILAKTYKA POZYTYWNA, która w gminie Brzesko w ostatnich latach realizowana jest konsekwentnie. Z brzeskim uczniami spotykają się coraz częściej artyści będący ich autorytetami. Ich słowa wspomagane muzyką łatwiej docierają do odbiorców.

Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie spektakl „Droga donikąd” zaprezentowany został trzykrotnie jednego dnia. To nie były sztampowe pogadanki lecz spotkania, w których „prelegent” wszedł ze słuchaczami w interakcję, aby pozwolić im samym wyciągnąć właściwe wnioski. Z jednej strony profilaktyka, z drugiej zaś edukacja muzyczna. Grzegorz Stępień podkreśla, że „najpiękniejsze utwory pisze się na trzeźwo”. W swoich występach kładzie nacisk na nauczanie młodzieży estetyki muzycznej. Wskazuje inne rejony muzyczne niż muzyka łatwa. Ma w tej kwestii doświadczenie, wszak związany był nie tylko z Oddziałem Zamkniętym. Współpracował z takim artystami jak Krystyna Prońko, Andrzej Unry, Ryszard Sygitowicz czy zespół K.A.S.A. – Być może mój program stanie się impulsem do odwiedzenia filharmonii – takie przyświeca mu marzenie, bo uważa, że najskuteczniejszą metodą w profilaktyce jest wskazywania pozytywnych form spędzania wolnego czasu.

Gminny Program Wychowaczo-Profilaktyczny

Wizyta Grzegorza Stępnia w Brzesku to nie pierwsze takie wydarzenie, podczas którego z miejscową młodzieżą spotykają się artyści, którzy mówią tym samym językiem, co ich słuchacze. Na przykład w październiku ubiegłego roku przez dwa dni z uczniami podstawówek spotykał się Mirosław Kolczyk, raper znany pod pseudonimem Kolah, który od lat z powodzeniem realizuje program „Antymina”. Dużym powodzeniem cieszyły się także zorganizowane w zeszłym roku spotkania z Anną Marią Wesołowską, inaugurujące realizowany przez cały obecny rok szkolny Gminny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. To właśnie po tych spotkaniach w brzeskich szkołach pojawiły się tzw. „skrzynki zaufania”, do których uczniowie wrzucają informacje o swoich problemach, oczekując porad w wielu życiowych dziedzinach. Burmistrz jest tego samego zdania jak zapraszani przez niego goście. Najlepszym sposobem przeciwdziałania uzależnieniom i wszelkim zagrożeniom natury „cywilizacyjnej” jest organizacja wolnego czasu i poprawa jakości życia mieszkańców. Równolegle wdraża i realizuje wiele projektów o charakterze profilaktycznym.

Jedną z najpopularniejszych akcji  jest organizacja corocznych wycieczek do Ojcowa, podczas których prowadzone są zajęcia edukacyjne organizowane przez współpracującą z Gminą Brzesko Fundację Wspomagającą Wychowanie „Archezja”. Sukcesywnie realizowany jest program wczesnej „Cukierki” skierowany do starszych przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Urząd Miejski zorganizował też szkolenie dla nauczycieli „Najnowsze formy profilaktyki w świetle zagrożeń społecznych”. Współorganizował ponadto warsztaty „Narkotykowe dylematy” oraz „Debata”, w których uczestniczyła starsza młodzież. Odbyły się też szkolenia dla rodziców pod wspólnym tytułem „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz od substancji psychoaktywnych u dzieci”. To tylko niektóre przykłady z szeregu działań w tym zakresie. Ale to nie wszystko …

- W ostatnich pięciu latach konsekwentnie, przy wsparciu merytorycznych pracowników i instytucji, inicjuję i wdrażam wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków kształcenia i wychowania naszych dzieci i młodzieży, kładąc również nacisk na działania uatrakcyjniające formy spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz rozwoju sportowego. Powstało wiele nowych obiektów sportowych, sporo zostało też modernizowanych. Organizujemy  akcje popularyzujące uprawianie kolarstwa w wymiarze amatorskim. W okresie zimowym proponujemy lodowisko, które od dwóch lat jest już własnością gminy. Niedawno zakończyła się budowa długo oczekiwanego skateparku. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku nowoczesną halę sportową w Mokrzyskach. W tym roku w Szczepanowie, a w dalszej kolejności powstaną takie obiekty w Buczu i Porębie Spytkowskiej. Staram się nie tylko mówić o profilaktyce, ale podejmuję też wiele konkretnych działań, których efektem są propozycje rozwoju intelektualnego i fizycznego z dala od zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny świat – mówi Tomasz Latocha.

 

Profilaktyczny program dla szkółProfilaktyczny program dla szkółProfilaktyczny program dla szkółProfilaktyczny program dla szkółProfilaktyczny program dla szkółProfilaktyczny program dla szkół