Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zawiadomienie Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Brzesko w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości mienia podlegającego komunalizacji

ZAWIADOMIENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Brzesko informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.), w dniach od 6 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości mienia podlegającego komunalizacji, szczegółowo opisany w karcie inwentaryzacyjnej numer 1/2024.

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej w okresie od 6 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzesko, Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 116, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

 

 DYREKTOR Wydziału Geodezji i Zarządzania Mieniem

           Renata Pacura