Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

II Posiedzenie - Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Rada Miejska w Brzesku
II Posiedzenie w dniu 21 lutego 2024 r., godz. 09:00
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny – posiedzenie wspólne – w sali posiedzeń UM w Brzesku ul Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24 stycznia 2024 r.
  4. Analiza sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r.
  5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) - działalność, podejmowane działania, w tym działania związane z adaptacją budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wokowicach.
  6. Sytuacja mieszkaniowa w naszym mieście. Stopień zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia   
Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku

(-) Maria Kucia