Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

II Posiedzenie - Komisja Gospodarki Finansowej

Rada Miejska w Brzesku
II Posiedzenie w dniu 21 lutego 2024, godz. 09:00
Komisja Gospodarki Finansowej – posiedzenie wspólne

Posiedzenie w Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24 stycznia 2024 r.
  4. Analiza sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r.
  5. Informacja dotycząca Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – SIM Małopolska sp. z o.o. - Informacja dotycząca działalności.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-) mgr Bogusław Sambor