Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do użyczenia 31.01.2024 r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko  przeznaczonych do użyczenia

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarzadzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1471

Þ    

2.

Powierzchnia przedmiotu użyczenia

20,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00024609/2         

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   obręb Brzesko

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Bz

 

6.

Forma użyczenia

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia

Þ    stanowiska ekspozycyjne

Þ     

8

Czas trwania użyczenia

 czas oznaczony – do 5 lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   339/6

Þ    

2.

Powierzchnia przedmiotu użyczenia

1,14 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00057282/3         

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   obręb Sterkowiec

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Bz, B, Ps VI

 

6.

Forma użyczenia

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia

Þ    działalność sportowo- rekreacyjna

Þ     

8

Czas trwania użyczenia

 czas oznaczony – do 3 lat