Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

II Posiedzenie - Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Brzesku
II Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2024, godz. 08:30
Komisja Skarg Wniosków i Petycji   

w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 10 stycznia 2024 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach dot. skargi na Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

                                                                                     

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                                     

                                                                                      (-) Anna Lubowiecka