Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

I Posiedzenie - Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Rada Miejska w Brzesku
I Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2024, godz. 09:00
Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji   – posiedzenie wspólne

w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
  3. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołów komisji z dnia 22 listopada 2023 i 13 grudnia 2023 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023.
  5. Sprawozdanie z przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko za 2023 r.
  6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2024 rok;
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski - w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do Komisji, zapoznanie się z pozostałymi tematami przewidzianymi na sesji w danym miesiącu.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

                                                                                     

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego
i Promocji  Rady Miejskiej  w Brzesku

                                                                                     

 (-) mgr Rafał Cichoński